TRD Hakkında

Kuruluşu ve Amacı

Türkiye Romatoloji Derneği’nin (TRD) kurulması ilk olarak 1993’te, ülkemizin önde gelen tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dalı temsilcilerinin katılımı ile Bursa’da gerçekleştirilen bir toplantıda kararlaştırılmıştır. Derneğin ilk adı Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (RAED) olarak belirlenmiş, daha sonra dernek tüzüğü hazırlanmış ve kurucu üyeler ile geçici yönetim kurulu oluşturulmuştur. 2012 yılında ise derneğin adı Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) olarak değiştirilmiştir. 

İç hastalıkları uzmanlık eğitiminin üzerine, iç hastalıklarına bağlı romatoloji bilim dallarında yan dal ihtisası yapmış doktorların üye olduğu TRD’nin amacı, konusu ile ilgili bilimsel araştırmaları ve doktor eğitimini desteklemek, romatoloji uzmanlarının sayı ve niteliğini artırarak ülke geneline yaymaktır; ayrıca doktorlar tarafından romatoloji ile ilgili olarak yapılacak çalışmaları özendirmek ve desteklemek, romatizmal hastalıkların toplumun geniş kesimlerince tanınmasını sağlamak ve romatizma hastalarını hastalıkları konusunda bilgilendirmek için çalışmalar yapmaktır.

TRD’nin ilk bilimsel etkinliği, İstanbul’da 1994 yılında 1200 katılımcı ile gerçekleştirilen EULAR Vaskülit Sempozyumu olmuştur. Daha sonra uluslararası bilimsel etkinliklerini Türk – Yunan Romatoloji Günleri, Uluslararası Behçet Hastalığı Konferansı, Uluslararası Ailesel Akdeniz Ateşi Kongresi gibi organizasyonlar ile devam ettirmiştir. 

Ulusal Romatoloji Kongrelerinin ilki İstanbul Romatizma Cemiyeti ile birlikte yapılmıştır. Sonraki Ulusal Romatoloji Kongreleri ise TRD tarafından gerçekleştirilmiştir. 2004 yılına kadar iki yılda bir yapılan Ulusal Romatoloji Kongreleri, artan talep nedeniyle bu yıldan sonra her yıl yapılmaya başlanmıştır. Dernek ayrıca ülkenin değişik bölgelerinde organize edilen çok sayıda romatoloji sempozyumu ve kurslarını da desteklemektedir.

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.