TRD Hakkında

TRD Yönetimi Ve Kurulları

Kurucu Üyeleri

 • Dr. Sebahattin Yurdakul

 • Dr. Hasan Yazıcı

 • Dr. Huri Özdoğan

 • Dr. Candan Övül

 • Dr. Meral Koniçe

 • Dr. Vedat Hamuryudan

 • Dr. Gürbüz Gümüşdiş

 • Dr. Eren Erken

 • Dr. Eker Doğanavşargil

 • Dr. Nihat Dilşen

 • Dr. Meral Çalgüneri

 • Dr. Orhan Aral

Yönetim Kurulu 2016-2018

 • Dr. Murat İnanç

  Yönetim Kurulu Başkanı

 • Dr. Ahmet Gül

  Başkan Yardımcısı

 • Dr. Bahar Artım Esen

  Genel Sekreter

 • Dr. Ediz Dalkılıç

  Sayman

 • Dr. Sedat Kiraz

  Üye

 • Dr. Ayşe Çefle

  Üye

 • Dr. Ali Akdoğan

  Üye

Denetleme Kurulu 2016-2018

 • Dr. Ali İhsan Ertenli

  Başkan

 • Dr. Ömer Karadağ

  Üye

 • Dr. Nevsun İnanç

  Üye

Önceki Yönetim Kurulları

- Yönetim Kurulu 2014-2016

 • Dr. Yaşar Karaaslan

  Başkan Yardımcısı

 • Dr. Ender Terzioğlu

  Genel Sekreter

 • Dr. İhsan Ertenli

  Yönetim Kurulu Başkanı

 • Dr. Ömer Karadağ

  Sayman

 • Dr. Murat Turgay

  Üye

 • Dr. Sedat Kiraz

  Üye

 • Dr. Timuçin Kaşifoğlu

  Üye

- Yönetim Kurulu 2010-2012

 • Dr. Sedat Kiraz

 • Dr. Melike Melikoğlu

 • Dr. Vedat Hamuryudan

 • Dr. Sebahattin Yurdakul

 • Dr. Hasan Yazıcı

  Başkan

- Yönetim Kurulu 2008-2010

 • Dr. Ahmet Gül

 • Dr. Ayhan Dinç

 • Dr. Murat İnanç

 • Dr. Lale Öcal

 • Dr. Orhan Aral

  Başkan

- Yönetim Kurulu 2006-2008

 • Dr. Salih Pay

 • Dr. Ayhan Dinç

 • Dr. İzzet Fresko

 • Dr. Yaşar Karaaslan

 • Dr. A. Eftal Yücel

  Başkan

- Yönetim Kurulu 2004-2006

 • Dr. Fahrettin Oksel

 • Dr. İzzet Fresko

 • Dr. Nurullah Akkoç

 • Dr. Yasemin Kabasakal

 • Dr. Eker Doğanavşargil

  Başkan

- Yönetim Kurulu 2002-2004

 • Dr. Huri Özdoğan

 • Dr. Hasan Yazıcı

  Başkan

 • Dr. Şule Yavuz

 • Dr. Vedat Hamuryudan

 • Dr. Haner Direskeneli

- Yönetim Kurulu 2000-2002

 • Dr. R. Haner Direskeneli

 • Dr. Murat İnanç

 • Dr. Lale Öcal

 • Dr. Orhan Aral

 • Dr. Meral Koniçe

  Başkan

- Yönetim Kurulu 1998-2000

 • Dr. A. Eftal Yücel

 • Dr. Yaşar Karaaslan

 • Dr. Sedat Kiraz

 • Dr. İhsan Ertenli

 • Dr. Meral Çalgüneri

  Başkan

- Yönetim Kurulu 1996-1998

 • Dr. Gürbüz Gümüşdiş

  Başkan

 • Dr. Fahrettin Oksel

 • Dr. Eker Doğanavşargil

 • Dr. Vedat Hamuryudan

 • Dr. Meral Çalgüneri

- Yönetim Kurulu 1993-1996 (İlk TRD Yönetim Kurulu )

 • Dr. Sebahattin Yurdakul

  Sayman

 • Dr. Candan Övül

  Genel Sekreter

 • Dr. Huri Özdoğan

  Başkan Yardımcısı

 • Dr. Hasan Yazıcı

  Başkan

 • Dr. Gürbüz Gümüşdiş

  Üye

- Yönetim Kurulu 2012-2014

 • Dr. Ahmet Mesut Onat

  Üye

 • Dr. Ömer Karadağ

  Sayman

 • Dr. İsmail Sarı

  Sayman

 • Dr. Vedat Hamuryudan

  Genel Sekreter

 • Dr. Fatoş Önen

  Başkan Yardımcısı

 • Dr. Nurullah Akkoç

  Başkan

 • Dr. Mehmet Sayarlıoğlu

  Üye

Bilimsel Kurul üyeleri

- Bilimsel Kurul 2010-2012

 • Dr. Servet Akar

 • Dr. Sebahattin Yurdakul

 • Dr. Murat İnanç

 • Dr. Ender Terzioğlu

 • Dr. Kenan Aksu

 • Dr. Emire Seyahi

 • Dr. Cengiz Korkmaz

 • Dr. İhsan Ertenli

- Bilimsel Kurul 2012-2014

 • Dr. Süleyman Serdar Koca

 • Dr. Ender Terzioğlu

 • Dr. İhsan Ertenli

 • Dr. Ahmet Gül

 • Dr. Ömer Nuri Pamuk

 • Dr. Kenan Aksu

 • Dr. Servet Akar

 • Dr. Emire Seyahi

 • Dr. Salih Pay

- Bilimsel Kurul 2014-2016

 • Dr. Kenan Aksu

 • Dr. Süleyman Serdar Koca

 • Dr. G. Nevsun İnanç

 • Dr. İsmail Şimşek

 • Dr. Ömer Nuri Pamuk

 • Dr. Ender Terzioğlu

 • Dr. Ali İhsan Ertenli

 • Dr. Ahmet Gül

 • Dr. A. Eftal Yücel

- Bilimsel Kurul 2016-2018

 • Prof. Dr. Kenan Aksu

 • Prof. Dr. Şule Apraş Bilgen

 • Prof. Dr. Ahmet Gül

 • Prof. Dr. Nevsun İnanç

 • Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca

 • Prof. Dr. Fatoş Önen

 • Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu

 • Prof. Dr. Emire Seyahi

 • Prof. Dr. A. Eftal Yücel

Önceki Denetleme Kurulları

- Denetleme Kurulu 2014-2016

 • Dr. A.Eftal Yücel

  Başkan

 • Dr. Kenan Aksu

  Üye

 • Dr. Ahmet Mesut Onat

  Üye

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

 • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
 • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
 • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
 • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.