Hastalar İçin

Romatolog Kimdir?

Romatoloji Uzmanı (Romatolog) Kimdir?

Romatolog; romatolojik hastalıklar adı verilen çok sayıda hastalığın tanısını koymak ve tedavisini düzenlemek için eğitim almış uzmanlardır.

 

Ülkemizde romatoloji uzmanlık eğitimi nasıldır?

Ülkemizde romatoloji uzmanı olmak için; 6 yıl süren tıp eğitiminden sonra 4 yıl süreyle iç hastalıkları uzmanlığı eğitimi, sonrasında da 3 yıl süreyle romatoloji uzmanlığı eğitimi alınması gereklidir. Yani kesintisiz yapıldığında en az 13 yıl süren bir eğitimden sonra romatoloji uzmanı olunmaktadır. Ülkemizde hem erişkin, hem de çocuk hastalıkları için ayrı ayrı romatoloji uzmanlık eğitimi verilmektedir. 

 

Romatologlar hangi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilidirler?

En sık görülen romatizmal hastalıkların adı ile belirtilecek olursa; Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması, behçet hastalığı, ailevi akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozus (SLE), gut, skleroderma, çocukluk çağında başlayan romatizmal hastalıklar, sjögren sendromu gibi daha bir çok romatizmal hastalığın tanı ve tedavisi romatologlar tarafından yapılmaktadır. Bu hastalıklar vücudun sadece belirli bölgelerini değil, bir çok farklı organı tutabilen sistemik hastalıklardır. Bu nedenle romatologlar, bu hastalıkların tedavi ve takiplerinin yönetimi konusunda uzmanlaşmış kimselerdir. 

 

Romatizmal hastalıkların erken tanısı neden önemlidir?

Erken dönemde tanısı konmuş ve uygun bir şekilde tedavi edilmiş bir çok romatizmal hastalığın ilerlemesini geciktirmek hatta önleyebilmek mümkün olabilmektedir. Romatizmal hastalıkların başlangıcında doğru tanı konması ve uygun tedavi başlanması önemlidir. Başlangıçta yapılan uygun tedavi hastanın sonraki yaşamı için çok önemlidir. Erken tanı ve uygun tedavi ile sakatlık gelişimini, çalışma ile ilgili kısıtlılıkları, hastalığa bağlı tıbbi ve ekonomik maliyetleri azaltmak mümkün olabilmektedir.

 

Romatizmal hastalıkların takibi neden önemlidir? 

Romatologların temel hedefi romatolojik hastalıkların tanısını erken koymak, takiplerini düzenli bir şekilde yapmaktır. Romatizmal hastalıkların bir çoğu kronik (süregen) hastalıklardır. Bu nedenle belirli aralıklarla takipleri gereklidir. Takipler sırasında hem hastalığın seyri, hem de verilen tedavinin etkinliği değerlendirilir. Takipte hastanın tedavisinde yapılacak değişikliklerin yanısıra tedavi ile ilişkili bir  yan etki olup olmadığı da kontrol edilmektedir.

 

Ülkemizde yeterli romatolog var mıdır?

2017 yılı itibariyle iç hastalıkları uzmanlığı ihtisasının üzerine romatoloji uzmanlık ihtisası yapmış olan 250 civarında uzman romatolog vardır. Bu sayı ülkemizdeki romatizmal hastalıkların sıklığı ve romatizma hastalarının sayısı göz önüne alındığında son derece yetersizdir. Hastalarımız kendilerine en yakın romatoloji uzmanı için web sayfamızdaki harita üzerinden bilgi alabilirler. 

 

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.