HABERLER


2016-02/1Mart2016_Romatolojim_Canli_Konferans.png

Romatolojim’de “Romatolojik Hastalıklarda Beslenme” Canlı Konferansı…

Romatolojim’de “Romatolojik Hastalıklarda Beslenme” Canlı Konferansı…

Tarih: 01/03/2016


2016-02/HerGun_1Aktivite_Romatolojim_Dernek_Slider.png

Türkiye Romatoloji Derneği Bilimsel ve Sosyal Platformu olan ROMATOLOJİM (www.romatolojim.org)’de HER GÜN 1 AKTİVİTE…

Türkiye Romatoloji Derneği Bilimsel ve Sosyal Platformu olan ROMATOLOJİM (www.romatolojim.org)’de HER GÜN 1 AKTİVİTE…

Tarih: 25/02/2016


2016-02/12748069_1735953906641806_5862097067699394169_o-1455815628.png

Romatolojim’de “Biyolojik Tedavi Altında Ortaya Çıkan Paradoksal Olaylara Yaklaşım” Canlı Konferansı

Romatolojim’de “Biyolojik Tedavi Altında Ortaya Çıkan Paradoksal Olaylara Yaklaşım” Canlı Konferansı

Tarih: 23/02/2016


Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantısı

Tarih: 15/02/2016


TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.