HABERLER

15th International Congress on Antiphospholipid Antibodies, İstanbul - Turkey, September 21-24 2016

“Uluslararası Antifosfolipid Kongresi ve SLE eğitim toplantısı"

Tarih: 21/09/2016İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi ve TRD’nin Kurucu Üyelerinden ve eski Başkanlarından hocamız Prof. Dr. Meral Koniçe vefat etmiştir.

İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi ve TRD’nin Kurucu Üyelerinden ve eski Başkanlarından hocamız Prof. Dr. Meral Koniçe vefat etmiştir.

Tarih: 27/08/2016


Derneğimiz Üyelerinden, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji BD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeminur Haznedaroğlu'nun annesi vefat etmiştir.

Derneğimiz Üyelerinden, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji BD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeminur Haznedaroğlu'nun annesi vefat etmiştir.

Tarih: 02/08/2016


FOREUM Foundation for Research in Rheumatology announces the launch of our Call for Research Proposals in the Area of Preclinical Phases of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases

FOREUM Foundation for Research in Rheumatology announces the launch of our Call for Research Proposals in the Area of Preclinical Phases of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases

Tarih: 25/07/2016


TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.