Ödüller

Özel Ödüller

2015 ACTELİON VASKÜLOPATİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

“Karotis Arter Doppler USG Kullanarak Takayasu Arteriti’ni Ateroskleroz’dan Ayırt Edebilirmiyiz?”

-Serdal Uğurlu, Fırat Çetinkaya, Fatma Ela Keskin, Melike Melikoğlu, İzzet Fresko, Pınar Kadıoğlu, Vedat Hamuryudan, Sebahattin Yurdakul, Emire Seyahi-


2015 CUMHURİYET VE HAREKET FOTOĞRAF YARIŞMASI

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Oğuz Gürler

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Soner Şenel

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Timuçin Kaşifoğlu

 

2015 ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ TRD İMAJ YARIŞMASI

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Şenol Kobak

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ    

Erkan Demirkaya

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Samet Karahan

 

2014 ROMATOİD ARTRİT ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

"TNF-Alfa Antagonisti Tedavisi Başlanacak Hastalarda Latent Tüberküloz Taraması Sonuçlarını Etkileyen Faktörler"

-Ayşa Hacıoğlu, Yeşim Özgüler, Şermin Börekçi, Vedat Hamuryudan, Melike Melikoğlu, Serdal Uğurlu, Emire Seyahi, İzzet Fresko, Huri Özdoğan, Sebahattin Yurdakul, Gül Öngen, Gülen Hatemi-

2014 SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

"Juvenil Başlangıçlı ve Erişkin Başlangıçlı Sistemik Lupus Eritematozus'da Hastalık Özellikleri ve Organ Hasarının Karşılaştırması"

-Bahar Artım Esen, Özgür Kasapçopur, Sezgin Şahin, Kenan Barut, Ahmet Omma, Yasemin Şahinkaya, Sevil Kamalı, Lale Öcal, Murat İnanç-

2014 ANKİLOZON SPONDİLİT EN İYİ ÇALIŞMA ÖDÜLÜ

"Ankilozan Spondilit Hastalarında Ciddi Spinal Hastalık ve/veya Bamboo Kamışı Gelişmesi İçin Risk Faktörleri ve Anti-TNF İlaçta Kalım Oranları:

HÜR-BİO/SpA Gerçek Yaşam Verileri"

-Umut Kalyoncu, Ömer Karadağ, Levent Kılıç, Abdulsamet Erden, İhsan Ertenli, Şule Apraş Bilgen-

2014 ACTELION VASKÜLOPATİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

"Jüvenil Sklerodermada Pulmoner Hipertansiyon Sıklığı"

-Amra Adrovic, Funda Öztunç, Kenan Barut, Aida Koka, Tunçalp Demir, Rejet Gojak, Özgür Kasapçopur-

2014 ROMATOLOJİ İMAJ ATLASI YARIŞMASI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Atalay Doğru-

2014 ROMATOLOJİ İMAJ ATLASI YARIŞMASI İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Timuçin Kaşifoğlu-

2014 ROMATOLOJİ İMAJ ATLASI YARIŞMASI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

-Şenol Kobak-

 

PFIZER ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI 2012

“ROMATİZMAYA İNAT DURMASIN HAYAT”
1.LİK ÖDÜLÜ
Hem. Gamze Demir 

2.LİK ÖDÜLÜ
Dr. Süleyman Özbek 

3.LÜK ÖDÜLÜ
Dr. Salim Dönmez 

PFİZER ANKILOZAN SPONDILIT ÖDÜLÜ 2012 

PAYLAŞIMLI:
''Ankilozan spondilit patogenezinde HLA-B27 dışı genetik faktörlerden endoplazmik retikulum aminopeptidaz-1’in rolü''
Muhammet Çınar, Hatice Yılmaz, Sedat Yılmaz, İsmail Şimşek, Mutlu Karkucak, Rahşan Ilıkçı Sağkan, Hakan Erdem, İsmail Yaşar Avcı, Cengizhan Açıkel, Uğur Muşabak, Yusuf Tunca, Salih Pay

ABBOTT  ROMATOID ARTRIT 2012 EN İYİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 
“Türkiye’deki bir günlük pratik ard›fl›k hasta romatoid artrit veritabanından çıkarımlar:

Hastaların 1/4’ü biyolojik kullanmakta ve %42’si remisyon/düşük hastalık aktivitesine sahip”

Nevsun İnanç, Gülen Hatemi, İsmail Şimşek, Meryem Can, Koray Taşçılar, Serdal Uğurlu, Salih Pay, Hakan Erdem, Sedat Yılmaz, Muhammet Çınar, Necati Çakır, W. A. Mccracken, C. J. Swearingen, Haner Direskeneli, Yusuf Yazıcı.

MSD GENÇ ARAŞTIRMACI YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ 2012 

İsmail Sarı

Fulya Coşan

Sibel Zehra Aydın 

KOÇAK PHARMA ÖDÜLÜ 2012

Birincilik Ödülü  

“Romatoid artritte IL-33 gen polimorfizmleri”

Süleyman Serdar Koca, Murat Kara, Metin Özgen, Servet Yolbaş, Barış Gündoğdu, Ahmet Işık.

İkincilik Ödülü 

“Romatoid artritli hastalarda kardiyovasküler risk parametrelerinden aortik stiffness ve

karotis intima media kalınlığının serum osteoprotegerin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisi”

Cem Özişler, Aşkın Ateş, Yaşar Karaaslan, Özgül Uçar, Elalmış, İzzet Selçuk Parlak,

Fulya Dörtbaş, Kubilay Şahin, Hüseyin Tutkak.

Üçüncülük Ödülü (ortak) 

 “Türkiye’de romatologların hedefe yönelik tedavi uygulamaları hakkındaki görüşleri:

anket çalışması”

İsmail Şimşek, Nevsun İnanç, Sevil Kamalı, Salih Pay, Vedat Hamuryudan.

“Türkiye’de güncel romatoid artrit tedavisi: Romatoloji perspektifi”

Sevil Kamalı, Salih Pay, Nevsun İnanç, İsmail Şimşek, Vedat Hamuryudan.

 

PFIZER ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI 2011

“HEKİM OBJEKTİFİNDEN YAŞAMIN GÖRÜNMEYEN ENGELLERİ”

3.LÜK ÖDÜLÜ

Dr. Soner Şenel

2.LİK ÖDÜLÜ

Dr. Aydın Fışkırma “Suya Hasret”

1.LİK ÖDÜLÜ

Dr. Süleyman Özbek “Kafes”

ABBOTT ROMATOID ARTRIT 2011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

PAYLAŞIMLI:

1- “Erken Romatoid Artritte Yapısal Hasarın Öngörülmesinde Metakarpofalangeal

Eklem Kıkırdak Kalınlığının Ultrasonografi İle Ölçümü Kullanılabilir Mi?”

Nevsun İnanc, Marwin Gutierrez, Meryem Can, Haner Direskeneli, Walter Grassi.

2- “Türkiye’de Romatoid Artrit Hastalarında DMARD ve Biyolojik Ajan Tedavilerine

Kadar Geçen Süre ve Mevcut İşgücü Sınırlaması: Ara Analiz Sonuçları”

Nurullah Akkoç, Ediz Dalkılıç, Yüksel Karakoç, Bünyamin Kısacık, Sedat Kiraz, Haner Direskeneli, Gökhan Keser, Ayhan Dinç, Ahmet Mesut Onat, Ihsan Ertenli, Süleyman Özbek. 

ACTELION VASKÜLOPATİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 2011

PAYLAŞIMLI:

1- “Takayasu Arteritinde Pulmoner Hipertansiyon Sıklığı Artmamıştır”

Melike Kalfa, Oktay Musayev, Hakan Emmungil, Özgül Soysal, Zevcet Yılmaz, Vedat Inal,

Servet Akar, Nurullah Akkoç, Fatoş Önen, Meral Kayıkçıoğlu, Gökhan Keser, Kenan Aksu.

 2- “Uzun süredir takibi sürdürülen Takayasu arteriti kohortunda hasarın vaskülit hasar

indeksi ile kesitsel değerlendirilmesi”

Ahmet Omma, Burak Erer, Yasemin Şahinkaya, Özlem Pehlivan, Nilüfer Alpay Kanıtez,

Lale Öcal, Murat Inanç, Sevil Kamalı.

PFIZER ANKILOZAN SPONDILIT ÖDÜLÜ 2011

“Ankilozan Spondilit, Behçet Hastalığı ve Ailevi Akdeniz Ateşi Arasındaki İlişki:

Türk Hastalarda Yapılan Çalışmaların Meta-Analizi”

Servet Akar, Dilek Solmaz, Vedat Gerdan, Özgül Soysal, Fatoş Önen, Nurullah Akkoç

Abbott Romatoid Artrit 2010 En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü

ID 185 “Romatolojik Hastalıklarda Biyolojik İlaç Değişim Oranları ve Nedenleri:

RomaDigital’den elde edilen Bulgular”

Ömer Karadağ, Sedat Yilmaz, Bünyamin Kisacik, Umut Kalyoncu, Engin Tezcan, Sema Yilmaz, Metin Özgen, Derya Kaşkarı, Haner Direskeneli, Sedat Kiraz, Ihsan Ertenlı, Ayhan Dinç. 

Actelion Vaskülopati Araştırma Ödülü 2010

ID 222 “Spleen tyrosine kinase inhibisyonu lupusa eğilimli farelerde iskemi reperfüzyon hasarını önler”

Ömer Nuri Pamuk, Peter Lapchak, Rani Poonam, Salim Dönmez, George Tsokos. 

Pfizer Ankilozan Spondilit Ödülü 2010

ID 336 “Ankilozan spondilitli hastalarda başlangıçtaki lomber disk hernisi tanısı romatoloğa geç başvuru ve tanısal gecikme ile ilişkilidir.”

Vedat Gerdan, Servet Akar, Yavuz Pehlivan, Ahmet Mesut Onat, Dilek Solmaz, Mehmet Sayarlıoğlu, Bünyamin Kısacık, Çiğdem Erhan, Mehmet Engin Tezcan, Mehmet Akif Öztürk, Fatoş Önen, Nurullah Akkoç.

ACTELİON Ödülü 2009

“Takayasu Arteritinde Uzun Dönem Takip - Aktif Dönemde Cerrahi Girişim 
Yapılan Hastalarda Daha Kötü Bir Prognoz Gözleniyor”
Müge Bıçakçıgil  
 
WYETH ANKİLOZAN SPONDİLİT ÖDÜLÜ 2009
“Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarda İnflamatuar Bel Ağrısı Sıklığı ve Spondilito Artrit Klinik Özellikleri”
Servet Akar, Özgül Soysal, Feride Yüksel, Mehmet Tunca, Gerçek Can, Dilek Solmaz, 
Vedat Gerdan, Fatoş Önen, Merih Birlik, Nurullah Akkoç  
“HLA-B*2705 ve B*2709 Protein Yapılarının Gauss Ağı Modeli Yöntemiyle İncelenmesi 
ve Ankilozan Spondilit Patogenezi Üzerine Düşünceler”
Türkan Haliloğlu, Ahmet Gül, Burak Erman 
 
POSTERLER 2009
1. Grup
“Sistemik Lupus Eritematozus Olgularımızda Gebelik Sonuçları”
Pınar Talu Ocakçı, Melike Kalfa, Kenan Aksu, Vedat İnal, Hayriye Koçanaoğulları, 
Yasemin Kabasakal, Fahrettin Oksel, Gökhan Keser 
2. Grup
“Psöriatik Artrit Tanısı İle İzlenmekte Olan 129 Hastanın Klinik ve Demografik Özellikleri”
Fulya Coşan, Ayşe Çefle, Ayten Yazıcı   
3. Grup
“Romatoid Artritte ANTİ-TNF Tedavi Öncesi Akciğer Grafisi Yeterli mi?”
Meryem Can, Nevsun İnanç, Sait Karakurt, Pamir Atagündüz, Şule Yavuz, 
Haner Direskeneli  
4. Grup
“Deri Paterji Testi Uygulamasında Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi”
Fulya Coşan, Orhan Aral, Ahmet Gül
“Behçet Sendromunda Monozigot İkiz Sıklığı”
Seval Masatlıoğlu Pehlevan, Feride Göğüş, İzzet Fresko, Emire Seyahi, Eda Tahir Turanlı, Hasan Yazıcı  
               

ABBOTT Romatoid Artrit Ödülü 2008

1-“Türk Romatoid Artritli Hastalarda PTPN22 C1858T Gen Polimorfizminin Hastalık Riski İle İlişkisi”

Aşkın Ateş, Yaşar Karaaslan, Ersin Karataylı, Esin Ertuğrul, Sebahat Aksaray, Ahmet Türkyılmaz, Gülsüm Özet

2- “Emekli Sandığı Veri Tabanınının Analizine Göre 2000 ve 2005 Yılları Arasında Romatoid Artritte Reçeteleme Paternleri”

Nurullah Akkoç, Sedat Çapar, Servet Akar, Merih Birlik, Gerçek Can, Fatoş Önen

3- “Quantiferon TB Gold Testinin TNF Antagonisti Kullanan Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Hastalarının Takibinde Latent TB İnfeksiyonlarını Saptamadaki Performansınının Değerlendirilmesi”

Nevsun İnanç, Sibel Zehra Aydın, Sait Karakurt, Pamir Atagündüz, Şule Yavuz, Haner Direskeneli

4- “Tümer Nekroz Faktörü Alfa Antagonistleri İle Tedavi Quantiferon-TB Gold Testinin Sonucunu Etkilemez”

Gülen Hatemi, Melike Melikoğlu, Mine Batumlu, Fatma Özbakır, Koray Taşçılar, Dilşen Çevirgen, Hasan Yazıcı

 

ACTELİON Ödülü 2008

1. “GUT Artritli Hastalarımızda Artmış Subklinik Ateroskleroz Varlığı”

Ömer Nuri Pamuk, Selçuk Çukurova, Necati Çakır

2. “Takayasu Arteritinde Tüberküloz’un Gösterilmesinde Kuantiferon ve PPD Testlerinin Kullanımı “

Ömer Karadağ, Kenan Aksu, Abdurrahman Şahin, Figen Yargucu Zihni, Burçin Şener, Umut Kalyoncu, Ali Akdoğan, Sibel Aşçıoğlu, Pınar Talu Ocakçı, Vedat İnal, Meral Çalgüneri, Sedat Kiraz              

ABBOTT  Romatoid Artrit Ödülü 2007

1- “Romatoid Artrit’li Hastalarda MEFV Mutasyon Sıklığı ve Mutasyonların

Klinik ve Radyolojik Bulgular Üzerine Etkileri”

Süleyman Serdar Koca, Ebru Önalan Etem, Muhammet Sait Dağ, Hüseyin Yüce,

Ahmet Işık

 2. “Ankilozan Spondilit ve Romatoid Artrit Hastalarında Anti-TNF Tedavisi

 Öncesi Anerji Durumunun Tüberkülin ve Candida Deri Testleri ile Değerlendirilmesi”

-İsmail Şimşek, Muhammet Çınar, Mustafa Güleç, Hakan Erdem, Ayhan Dinç, Salih Pay,Mesut Akyol, Çoşkun Meriç-

3. “Romatoid Artritte Anti-TNF Tedavi Sonrası İyi Yanıt Öngörülebilir mi?”

Suna Yapalı, Nevsun İnanç, Fergün Aydın, Haner Direskeneli

 

ACTELİON Ödülü 2007

1. “Takayasu Arteritli Hastalardaki Yaşam Kalitesi Romatoid Artritli ve Ankilozan

Spondilitli Hastalardakine Benzer Şekilde Olumsuz Yönde Etkilenmiştir”

Servet Akar, Gerçek Can, Ömer Binicier, Kenan Aksu, Barış Akıncı, Merih Birlik, Gökhan Keser, Yasemin Kabasakal, Nurullah Akkoç, Fatoş Önen

2. “Bleomycin İle Oluşturulan Deneysel Skleroderma Modelinde Etanercept’in Etkinliği”

-Süleyman Serdar Koca, Ahmet Işık, Bahri Evren, Bilal Üstündağ, İbrahim Hanifi Özercan, Kerem Metin-

              

Abbott Romatoid Artrit Ödülü 2006

1.”TNF Antagonisti Kullanılan Romatoid Artrit Hastalarında Düşük Serum Mannoz Bağlayan Lektin (MBL) Düzeyleri İnfeksiyona Eğilimi Arttırıyor”

-Nevsun İnanç, Gonca Mumcu, Yeşim Elbir-Kulaksız, Haner Direskeneli-

2. “Biyoloji Ajan Kullanan Hastalarda Tüberküloz Proflaksisi İçin Oluşturulan Konsensus Raporunun Latent Tüberküloz Tedavisi ve Tüberküloz Riski Üzerindeki Etkisi”

-Nurullah Akkoç, Merih Birlik, Sedat Çapar, İsmail Sarı, Servet Akar, Fatoş Önen-

3.”Romatoid Artritte Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Sıklığının Ankilozan Spondilit ile Karşılaştırılması”

-Nevsun İnanç, Sibel Aydın, Veli Çobankara, Mehmet Soy, Pamir Atagündüz, Murat İnanç, Haner Direskeneli-

 

2005 ÖDÜLLERİ 
Abbott Romatoid Artrit Ödülü 2005

1. “Biyolojik Tedavi Alan Romatoid Artritli Hastalardaki Tüberküloz Sıklığının, Diğer Romatoid Artritli Hastalarla Karşılaştırılması”

-Akkoç N. ,Sarı İ. ,Akar S. ,Birlik M. ,Çapar S. ,Önen F.-

2. “Adevanüs Aracılı Trail Geni Naklinin Romotoid Artritli Hastalarda Tedavi Edici Etkisi”

-Terzioğlu E. ,Bisgin A. ,Şanlıoğlu AD. ,Ülker M. , Tüzüner S. ,Şanlıoğlu S.-

3.”Biyolojik Ajan Kullanan Hastalarda Mortalite”

-Akkoç N. ,Akar S. ,Birlik M. ,Çapar S. ,Sarı İ. , Akkoç Y. ,Önen F.-

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.