Ödüller

TRD Bildiri Ödülleri

TRD BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) tarafından bilimsel çalışmaları teşvik amacı ile 2006 yılından itibaren ulusal romatoloji kongrelerine gönderilen bilimsel çalışmalara “TRD Bildiri Ödülü” verilmektedir. 

Katılım
TRD ulusal kongrelerine bildiri gönderilmesi ödül değerlendirmesine katılım için yeterlidir. Ödül yarışması için ayrı bir başvuru gerekmemektedir. Ödüle hak kazanmak için TRD üyesi olmak şart değildir.

Değerlendirme ve Derecelendirme
Her yıl yapılan ulusal romatoloji kongrelerine sunulan bilimsel çalışmalar, kongre başlangıcında, TRD Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutularak derecelendirilir. Değerlendirme sonucunda belirlenen ilk 15 çalışma ve çalışmaların ilgi alanları TRD Yönetim Kurulu’na bildirilir. 
Bu değerlendirme ve derecelendirmede aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır: 
a. Çalışmaların özgün olması
b. Ulusal ve uluslar arası alanda romatoloji bilimine veya pratiğine katkı sağlaması
c. Ulusal romatoloji epidemiyolojisi ve eğitimine katkı sağlaması
d. TRD Bilimsel Kurulu’nun değerlendirme sürecinde ilave edebileceği diğer güncel ölçütler

Ödül
TRD tarafından, dereceye giren çalışmalara aşağıdaki adlarla belirlenen miktarlarda ödül verilmektedir: 
“…. Yılı TRD Bildiri Ödülü Birincisi
“…. Yılı TRD Bildiri Ödülü İkincisi
“…. Yılı TRD Bildiri Ödülü Üçüncüsü

Ödülün ilanı ve takdimi
İlaç firmaları tarafından romatoloji kongrelerindeki bilimsel çalışmalara belli ilgi alanlarında özel ödüller verilmesi de söz konusu olmaktadır. Ancak ödüllerin ilgi alanları ve ödüle destekleyici olan firmalar her kongre için değişiklik gösterebilmektedir. Daha fazla çalışmayı ödüllendirmek için özel ödüller ve ilgi alanları serbest bırakılmıştır, ancak bir kongre döneminde dereceye giren bir çalışmaya en fazla bir ödül verilebilecektir. 

TRD Yönetim Kurulu, her kongre döneminde yapılan sözleşmeleri dikkate alarak, kurula bildirilen ilk 15 çalışmanın sıralamasına uygun olarak ödül alan çalışmaları, kazandıkları ödül adlarını ve miktarlarını duyurur. İlk üçe giren çalışmalar özel ödül alsalar bile adları “TRD Bildiri Ödülü” olarak ilan edilir. Açıklanan ödüllerin onurlukları ve çekleri bir ödül töreni ile takdim edilir.

 

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.