Ödüller

Hulusi Behçet Ödülleri

2013-04/dr-hulusi-behcet-odulleri.png

 

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet (1889-1948)

 HULUSİ BEHÇET ÖDÜLÜ

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD), 2004 yılından itibaren iki yılda bir Behçet hastalığı alanında çalışmaları bulunan bilimciler ve klinisyenlere verilmek üzere uluslararası bir onur ödülü verilmesini kararlaştırmıştır.

Ödül, Behçet hastalığı konusundaki sürekli çabaları nedeni ile yaşam boyu başarısı bulunan veya Behçet hastalığının anlaşılması ve tedavisi alanında büyük katkı sağlayan istisnai çalışma yapan adaylara verilecektir. Behçet hastalığı konusunda uluslararası saygınlığı bulunan seçici kurul üyeleri tarafından ödüle layık görülen adaylar arasından TRD Yönetim Kurulu’nca seçim yapılacaktır. 

Ödül, 5000 Amerikan doları ve Hulusi Behçet anısına hazırlanan onur plaketinden oluşmaktadır. Ödül iki yılda bir yapılan Uluslararası Behçet Hastalığı Konferansları’nda açıklanmakta ve takdim edilmektedir.

Prof. Shigeaki Ohno, bu onura layık görülen ilk bilimci ilan edilerek ödülü Antalya’da yapılan XI.Uluslararası Behçet Hastalığı Konferansı sırasında kendisine takdim edilmiştir. TRD, Prof. Ohno’nun Behçet hastalığı konusundaki çalışmalarını takdir etmekte ve başarılarının devamını dilemektedir.

YILLARA GÖRE HULUSİ BEHÇET ÖDÜLLERİ

XI. Uluslararası Behçet Konferansı - 2004 

Prof. Shigeaki Ohno - Japonya

XII. Uluslararası Behçet Konferansı - Eylül 2006 

Prof. Hasan Yazıcı – Türkiye

Prof. Colin G. Barnes - İngiltere

XIII. Uluslararası Behçet Konferansı - Mayıs 2008 

Prof. Sungnack Lee - Korea

XIV. Uluslararası Behçet Konferansı - Temmuz 2010 

Prof. Thomas Lehner - İngiltere

XV. Uluslararası Behçet Konferansı: Yokohama - Japonya / Temmuz 2012

Prof. Sebahattin Yurdakul - Türkiye

Prof. Bertrand Wechsler – Fransa 

XVI. Uluslararası Behçet Konferansı: Paris - Fransa / Eylül 2014 

Prof. Vedat Hamuryudan - Türkiye 

Prof. Dongsik Bang - Kore

XVII. Uluslararası Behçet Konferansı: Matera - İtalya / Eylül 2016

Prof. Nihat Dilşen - Türkiye

Prof. Ignazio Olivieri - İtalya


TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.