Ödüller

2012 RAED Bildiri Ödülleri

 

Birincilik Ödülü

“Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (PAH) Tedavi Modelinde Palosuran En Az Bosentan Kadar Etkili Olabilir”

Yavuz Pehlivan, Tuncer Demir, Davut Sinan Kaplan, Mustafa Örkmez, İbrahim Halil Türkbeyler, Seyithan Taysı, Bünyamin Kısacık, Ahmet Mesut Onat 

İkincilik Ödülü

“Sistemik skleroz hastalarında malignite”

Timuçin Kaşifoğlu, Şule Bilge, Fatih Yıldız, Gülsen Özen, Yavuz Pehlivan, Neslihan Yılmaz,

Figen Tarhan, Sema Yılmaz, Adem Küçük, Hakan Emmungil, Süleyman Koca, Muhammet Çınar, Cengiz Korkmaz, Haner Direskeneli, Didem Aslantaş, Eren Erken, Gerçek Can, Mustafa Özmen, Emel Gönüllü, Bünyamin Kısacık, Kenan Aksu, Ömer Karadağ.

Üçüncülük Ödülü

Behçet sendromunda alt ekstremite akut derin ven trombozunun prospektif izlemi”

Yeşim Özgüler, Melike Melikoğlu, Fırat Çetinkaya, Serdal Uğurlu, Koray Taşçılar, Emire Seyahi, Hasan Yazıcı.

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.