Ödüller

2011 RAED Bildiri Ödülleri

3.LÜK ÖDÜLÜ

“Behçet Sendromu’nda Yorgunluk Önemli Bir Sorundur”

Deram Büyüktaş, Şükran Yüksel Fındıkoğlu, Gülen Hatemi, Koray Taşcılar,

Serdal Uğurlu, Sebahattin Yurdakul.

2.LİK ÖDÜLÜ

“Ratlarda Kollajen İle Uyarılan Artrit Modelinde Lapatinib Tedavisinin Etkinliği”

Metin Özgen, Süleyman Serdar Koca, Ahmet Karataş, Adile Ferda Dağlı, Fazilet Erman, Barış Gündoğdu, Kazım Şahin, Ahmet Işık.

1.LİK ÖDÜLÜ

“Ailevi Akdeniz ateşli hastaların birinci derece yakınlarında spondiloartrit sıklığı artmıştır.”

Servet Akar, Özgül Soysal, Dilek Solmaz, Vedat Gerdan, Metin Manisalı, Fatoş Önen, Nurullah Akkoç.

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.