Ödüller

2010 RAED Romatoloji Ödülleri

RAED 1.LİK ÖDÜLÜ

ID 244 “Sivas’ın Zara İlçesinde Aaa Prevalansı En Az %0,88, Mefv Gen Mutasyonu Taşıyıcılığı Oranı %44’dür” Zara Ailesel Akdeniz Ateşi Çalışma Grubu. Gülen Hatemi

RAED 2.LİK ÖDÜLÜ

ID 86 “Deneysel Akciğer Fibrozisi Modelinde Ürotensin 2 Antagonisti’nin Etkinliğinin Araştırılması”

Ibrahim Halil Türkbeyler, Yavuz Pehlivan, Tuncer Demir, Davut Sinan Kaplan, Ediz Tutar, Seyithan Taysi, Bünyamin Kısacık, Ahmet Mesut Onat.

RAED 3.LİK ÖDÜLÜ

ID 126 “Ulusal Romatoloji Bildirileri 2005-2009: Durum Değerlendirmesi”

Umut Kalyoncu, Muhammet Çınar, Mehmet Derya Demirağ, Sedat Yılmaz, Hakan Erdem, Sedat Kiraz, Salih Pay, Ihsan Ertenli, Ayhan Dinç

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.