Ödüller

2009 RAED Romatoloji Ödülleri

RAED 1.LİK ÖDÜLÜ

“Inflamatuvar Artritlerde Sinoviyal Anjiogenezin, Yüksek Frekanslı Ultrasonografi
ve [Anjiogenez Stimülan ve İnhibitörleri] İle Araştırılması”
Mahmut Gök, Hakan Erdem, Feride Göğüş, Sedat Yılmaz, Ömer Karadağ, İsmail Şimşek, Rahşan, İlıkçı Sağkan, Mutlu Sağlam, Uğur Muşabak, Ayhan Dinç, Salih Pay
RAED 2.LİK ÖDÜLÜ

“Primer Sjögren Sendromunda Klorokin Kullanımı İle Tükürük ve Serumdaki Baff Düzeyleri ve Oral Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi İlişkisi”
Gonca Mumcu, Müge Bıçakçıgil, Neslihan Yılmaz, Ümit Karaçaylı, Hale Cimilli, Şule Yavuz
RAED 3.LİK ÖDÜLÜ

“Ankilozan Spondilitte Periferik ve Aksiyal Yeni Kemik Oluşumu İlişkisi Cinsiyette Göre
Değişkenlik Göstermektedir”
Sibel Zehra Aydın, Gökhan Keser, Vedat Inal, Veli Yazısız, Ömer Karadağ, Merih Birlik,
Pamir Atagündüz, Eren Erken, Haner Direskeneli, Salih Pay
Türk Ultrasonografi Çalışma Grubu

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.