Ödüller

2008 RAED Romatoloji Ödülleri

RAED 1.LİK ÖDÜLÜ

“Sistemik Skleroz Veritabanı Oluşturma Çalışması (SİSVOÇ):

Klinik Özellikler, Hastalık Aktivitesi Hastalık Şiddeti ve Fonksiyon Kaybı”

Murat İnanç, Yonca Çağatay, Merih Birlik, Zeynep Özbalkan, Figen Yargucu, Ahmet Mesut Onat, Aşkın Ateş, Didem Arslan, Ömer Nuri Pamuk, Veli Yazısız, Timuçin Kaşifoğlu, Şule Yavuz, Ali Akdoğan, Ayşe Cefle, Ediz Dalkılıç, Süleyman Serdar Koca, Soner Şenel, Recep Tunç, Göksal Keskin, Taşkın Şentürk, İsmail Şimşek, Mehmet Sayarlıoğlu, Süleyman Özbek, Mehmet Derya Demirağ, Musa Temel, Esen Kasapoğlu Günal, Şeminur Haznedaroğlu, Ayhan Dinç,

Veli Çobankara, Ahmet Işık, Sedat Kiraz, Haner Direskeneli, Cengiz Korkmaz, Ender Terzioğlu, Necati Ateş, Eftal Yücel, Fahrettin Oksel, Yaşar Karaaslan, Nurullah Akkoç, Eren Erken

RAED 2.LİK ÖDÜLÜ

“Uygulanan Metodolojilere Göre Diz Osteoartriti Prevalansı Belirgin Farklılıklar Gösterebilir”

Mehmet D. Demirağ, Seçil Özkan, Nur F. Aksakal, Berna Göker, Evin Aras, Şeminur Haznedaroğlu, Sefer Aycan, Mehmet A. Bumin

RAED 3.LİK ÖDÜLÜ

“Behçet Hastalatında Klinik Bulgular ve Hastalık Aktivitesi İle Plazma Mikropartikül Tipi ve Düzeyi Arasındaki İlişki”

İsmail Şimşek, Tamer Kahraman, Mayda Gürsel, İhsan Gürsel, Hakan Erdem, Salih Pay, Ayhan Dinç, Steffen Gay

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.