Ödüller

2007 RAED Romatoloji Ödülleri

RAED 1.LİK ÖDÜLÜ

”Hastalıkların Erken Döneminde Deri-Mukoza Tutulumu Olan Erkek Behçet Hastalarının Prognozu: Kontrollü Bir Çalışmaya Katılmış Olan Hastaların Uzun Dönemde Yeniden Değerlendirilmesi”

Gülen Hatemi, Vedat Hamuryudan, Koray Taşçılar, Yılmaz Özyazgan, Emire Seyahi, Cem Mat, Sebahattin Yurdakul, Hasan Yazıcı

RAED 2.LİK ÖDÜLÜ

“Behçet Hastalığında Otoreaktivite Gelişen Antijenlerin Serex Yöntemi Kullanılarak Tanımlanması”

Burçak Vural, Ayşe Demirkan, Ali O. Güre, Ahmet Gül, Uğur Özbek

RAED 3.LİK ÖDÜLÜ

“Tokat İli Erişkinleri’nde Ailesel Akdeniz Ateşi Prevalansı”

Bünyamin Kısacık, Beytullah Yıldırım, Türker Taşlıyurt, Birsen Özyurt, Hüseyin Özyurt, Zehra Seyfikli, A. İhsan Ertenli, Sedat Kiraz

 

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.