Ödüller

2006 RAED Romatoloji Ödülleri


RAED 1.LİK ÖDÜLÜ

“Ankilozon Spondilit ile Mefv Geni Arasında Genetik İlişki”

Fulya Coşan, Jülide Duymaz Tozkır, Duran Ustek, Lale Öcal, Orhan Aral, Ahmet Gül

RAED 2.LİK ÖDÜLÜ

“Akne ve Artriti Olan Behçet Sendromu Hastalarda Entezopati Sıklığı Artmıştır”

Gülen Hatemi, İzzet Fresko, Koray Taşçılar, Hasan Yazıcı

RAED 3.LİK ÖDÜLÜ

“Türkiye’de Behçet Hastalığının Ekonomik Yükü”

Necdet Süt, Emire Seyahi, Sebahattin Yurdakul, Mustafa Şenocak, Hasan Yazıcı

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.