Ödüller

2013 TRD Bildiri Ödülleri

2013 TRD BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Birincilik Ödülü

“Üniversitemiz Sağlık Yerleskesi Çalışanlarında İnflamatuvar Bel Ağrısı Ve Aksiyel Spondiloartrit Prevalansı”

-Fatoş Önen, Dilek Solmaz, Pınar Çetin, Ali Balcı, Servet Akar, Nurullah Akkoç-

İkincilik Ödülü

“Antı-Tnf Alanlarda Latent Tüberkuloz Taramasında Quantiferon-Tb Testi Tüberkülin Deri Testinin Yerini Almalı mı? Hür-Bio Gerçek Yaşam Verileri”

-Umut Kalyoncu, Levent Kılıç, Ömer Karadağ, Ali Akdoğan, Şule Apraş Bilgen, Sedat Kiraz, İhsan Ertenli-

Üçüncülük Ödülü

“Sistemik Skleroz Hastalarında Tırnak-Dibi Video-Kapillaroskopi Bulguları ile Çözünür Biyobelirteçler Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Erken-Aktif Bulguları Olan Hastalarda Cd40l’nın Önemi”

-Yasemin Yalçınkaya, Suzan Adın Çınar, Sevil Kamalı, Özlem Pehlivan, Nilüfer Alpay Kanıtez, Burak Erer, Lale Öcal, Günnur Deniz, Murat İnanç-

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.