Ödüller

2014 TRD Bildiri Ödülleri

TRD KLİNİK ARAŞTIRMALAR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

"Behçet Sendromu’nda Alt Ekstremite Akut Derin Ven Trombozunun Prospektif İzlemi"

-Yeşim Özgüler, Melike Melikoğlu, Fırat Çetinkaya, Serdal Uğurlu, Ethem Koray Taşçılar, Emire Seyahi, Vedat Hamuryudan, Hasan Yazıcı-

TRD KLİNİK ARAŞTIRMALAR İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

"Romatoid Artritte Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi: Geleneksel Risk Değerlendirme İndekslerinde Ne Eksik?"

-Gülsen Özen, Murat Sünbül, Pamir Atagündüz, Haner Direskeneli, Kürşat Tigen, Nevsun İnanç-

TRD KLİNİK ARAŞTIRMALAR ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

"Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Oral Aft Prevalansı ve Risk Faktörleri"

-Sedat Kiraz, Ali Akdoğan, Ömer Karadağ, Abdulsamet Erden, Hakan Babaoğlu, Murat Torgutalp, Levent Kılıç, Umut Kalyoncu, Şule Apraş Bilgen, İhsan Ertenli-

TRD DENEYSEL ARAŞTIRMA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

"Wnt/β-Katenin Sinyal Yolağının Parikalsitol ile İnhibisyonu Bleomisin ile Oluşturulmuş Deneysel Skleroderma Modelinde Dermal Fibrozu Azaltmaktadır"

 -Fikret Duran, Ahmet Yıldırım, Servet Yolbas, Ebru Önalan, İbrahim Hanifi Özercan, Süleyman Serdar Koca-

TRD DENEYSEL ARAŞTIRMA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

"Behçet Hastalığında KIR3DL1/KIR3DS1 Reseptörlerinin Rolünün Değerlendirilmesi"

-Sait Burak Erer, Elaine F Remmers, Masaki Takeuchi, Colleen Satorius, Duran Üstek, İlknur Tuğal Tutkun, Emire Seyahi, Yılmaz Özyazgan, Daniel L Kastner, Michael J Ombrello, Ahmet Gül-

TRD DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

"Romatoid Artrit Aktivasyonunda CD200'ün Önemi Var mıdır?"

-İrem Gayret, Sibel Üreyen, Ayşen Türk, Veli Yazısız, Ali Berkant Avcı, Münevver Kahraman, Yıldıray Çete, Reginald Gorczynski, Mustafa Ender Terzioğlu-

 

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.