Ödüller

2015 TRD Bildiri Ödülleri

BİRİNCİLİK öDÜLÜ

“Psöriatik Artrit Kohortu Genel Özellikleri: 28 Merkez, 1081 hastanın sonuçları”

-Umut Kalyoncu, Özün Bayındır, Mustafa Ferhat Öksüz, Atalay Doğru, Gezmiş Kimyon, Emine Figen Tarhan, Abdulsamet Erden, Şule Yavuz, Meryem Can, Gözde Yıldırım Çetin, Levent Kılıç, Orhan Küçükşahin, Ahmet Omma, Cem Özişler, Dilek Solmaz, Ahmet Mesut Onat, Bünyamin Kısacık, Emine Duygu Ersözlü Bozok, Müge Aydın Tufan, Lütfi Akyol, Muhammet Çınar, Seval Masatlıoğlu Pehlevan, Abdurrahman Tufan, Fatih Yıldız, Emel Gönüllü, Ayşe Balkarlı, Funda Erbasan, Rıdvan Mercan, Şükran Erten, Timuçin Kaşifoğlu, Soner Şenel, Şenol Kobak, Barış Yılmazer, Kenan Aksu, Yasemin Kabasakal, Necati Cakır Mehmet Sayarlıoğlu, Ediz Dalkılıç, Servet Akar, Cengiz Han Acikel, Sibel Zehra Aydın. PsART (Psoriatic Arthritis Registry of Turkey) Çalışma Grubu Adına-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

“Romatoid Artritte Boolean Remisyon Tanımında Hasta Global Değerlendirmesi Doktor Global Değerlendirmesinden Daha mı İyi? Ultrasonografi ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma”

-Gülsen Özen, Ali Uğur Ünal, Atakan Topçu, Pamir Atagündüz, Haner Direskeneli, Nevsun İnanç

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

“Parikalsitol ve pirvinyum Wnt/β-katenin sinyal yolağını inhibe ederek deneysel artriti engeller”

-Servet Yolbaş, Süleyman Serdar Koca, Ahmet Yıldırım, Ahmet Tektemur, Zülfinaz Betül Çelik, Ebru Etem Önalan, İbrahim Hanifi Özercan, Mustafa Akın-

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.