Ödüller

2016 TRD Bildiri Ödülleri

Sözel Bildiri Ödülü

"Sistemik Skleroz Hastalarında Gastrointestinal Tutulum ve Beslenme Durumunun Hasta Ölçekli Anketler ile Değerlendirilmesi ve Tırnak Dibi Video-kapillaroskopi Bulgularına Göre Kıyaslanması"

-Yasemin Yalçınkaya, Zeynep Ertürk, Ali Uğur Ünal, Sema Kaymaz, Özlem Pehlivan, Pamir Atagündüz, Haner Direskeneli, Nevsun İnanç-

 

Poster Ödülü

"Gut Hastalığı Nedeniyle Kolşisin Profilaksisi Alan Hastalarda İlaç ne Zaman Kesilebilir?"

-Yeşim Özdem İnan, Nilüfer Alpay Kanıtez, Selda Çelik, Sibel Yılmaz Öner, Cemal Bes-

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.