Ödüller

2017 TRD Bildiri Ödülleri

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

"Biyolojik Tedavi Öncesi Latent Tüberküloz Taramasında Quantiferon Tüp Testi Kullanılan Yetişkin Romatoloji Hastalarında Aktif Tüberküloz İnfeksiyonu Gelişme Sıklığı: HÜR-BİO Gerçek Yaşam Verileri"

-Emrah Şeyhoğlu, Oğuz Abdullah Uyaroğlu, Abdulsamet Erden, Levent Kılıç, Berkan Armağan, Alper Sarı, Ömer Karadağ, Şule Apraş Bilgen, Ali Akdoğan, Sedat Kiraz, İhsan Ertenli, Umut Kalyoncu-

 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

"Takayasu arteritinde hastalık aktivitesinin saptanmasında görüntülemenin önemli bir katkısı vardır; “ITAS-A-Rad ” bileşik skorlamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi"

-Gökçe Kenar, Sedanur Karaman Gülsaran, Pınar Çetin, Handan Yarkan Tuğsal, Berrin Zengin, Gerçek Can, Merih Birlik, Fatoş Önen-

 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

"Bleomisinle oluşturulmuş deneysel skleroderma modelinde epigallokateşin-3-gallat'ın fibrozise etkilerinin araştırılması"

-Ayşe Koçak, Duygu Harmancı, Merih Birlik, Sülen Sarıoğlu, Osman Yılmaz, Zahide Çavdar, Gül Güner Akdoğan-

 

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.