Yayınlar

Yayınlar

RAED DERGİSİ

RAED DERGİSİ

Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği’nin (RAED) yayın organı olan RAED Dergisi (p-ISSN: 1301-4021; e-ISSN: 2147-2548) yılda iki kez, Türkçe ve İngilizce yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir. Dergi, romatoloji biliminin bütün konularında orijinal deneysel ve klinik araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, tanıtım ve haberleri, yazarlara ve editöre mektupların yanı sıra romatoloji camiasını ilgilendiren duyuruları yayımlar. Bunun dışında romatoloji alanındaki yenilik ve gelişmelere yönelik toplantıların konuşma metinlerini ya da bu gelişmeleri içeren yazıları ek vererek yayımlayabilir.

LER DERGİSİ

LER DERGİSİ

LER (Letter to the Editor Rheumatology) Türkiye Romatoloji Derneği’nin Clinical Experimental Rheumatology dergisi ile işbirliği yaparak çıkarttığı uluslararası, hakemli, yayın organıdır. LER’in ana misyonu dünya romatologları arasında romatolojinin temel ve klinik konularında bir iletişim ortamı sağlamaktır. Bu bağlamda günlük pratikte karşılaşılan sorunlar ve romatolojinin tartışmalı konularında yorum ve kritik görüşler LER’in ilgi alanındadır. Özgün gözlemler ve başka dergilerde yayınlanmış makaleler hakkındaki görüş ve kritikler LER’de editöre mektup şeklinde yayınlanmaktadır.

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.