Haberler

Türk Tabipler Birliği'nin Yanındayız!

1.10.2020

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ağır koşullar altında hizmet veren hekimlerin haklarını savunan ve salgın yönetimini en iyi duruma getirmek için çabalayan

meslek örgütümüz Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) karşı son günlerde gözlediğimiz yıpratıcı tavırlardan derin üzüntü duymaktayız. 

TTB yönetiminin pandemi mücadelesinde yaptığı önerileri desteklediğimizi bildirir bu vesileyle COVID-19 mücadelesinde yaşamlarını kaybetmiş olan tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha minnetle anarız. 

 

Saygılarımızla,

Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu