TRD Ödülleri

TRD Bildiri Ödülleri

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) tarafından bilimsel çalışmaları teşvik amacı ile 2006 yılından itibaren ulusal romatoloji kongrelerine gönderilen bilimsel çalışmalara “TRD Bildiri Ödülü” verilmektedir.

Katılım

TRD ulusal kongrelerine bildiri gönderilmesi ödül değerlendirmesine katılım için yeterlidir. Ödül yarışması için ayrı bir başvuru gerekmemektedir. Ödüle hak kazanmak için TRD üyesi olmak şart değildir

Değerlendirme ve Derecelendirme

Her yıl yapılan ulusal romatoloji kongrelerine sunulan bilimsel çalışmalar, kongre başlangıcında, TRD Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutularak derecelendirilir. Değerlendirme sonucunda belirlenen ilk 15 çalışma ve çalışmaların ilgi alanları TRD Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Bu değerlendirme ve derecelendirmede aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır:

  1. Çalışmaların özgün olması
  2. Ulusal ve uluslararası alanda romatoloji bilimine veya pratiğine katkı sağlaması
  3. Ulusal romatoloji epidemiyolojisi ve eğitimine katkı sağlaması
  4. TRD Bilimsel Kurulu’nun değerlendirme sürecinde ilave edebileceği diğer güncel ölçütler
Ödül

TRD tarafından, dereceye giren çalışmalara aşağıdaki adlarla belirlenen miktarlarda ödül verilmektedir:

  • “... Yılı TRD Bildiri Ödülü Birincisi
  • “... Yılı TRD Bildiri Ödülü İkincisi
  • “... Yılı TRD Bildiri Ödülü Üçüncüsü
Ödülün ilanı ve Takdimi

İlaç firmaları tarafından romatoloji kongrelerindeki bilimsel çalışmalara belli ilgi alanlarında özel ödüller verilmesi de söz konusu olmaktadır. Ancak ödüllerin ilgi alanları ve ödüle destekleyici olan firmalar her kongre için değişiklik gösterebilmektedir. Daha fazla çalışmayı ödüllendirmek için özel ödüller ve ilgi alanları serbest bırakılmıştır, ancak bir kongre döneminde dereceye giren bir çalışmaya en fazla bir ödül verilebilecektir.

TRD Yönetim Kurulu, her kongre döneminde yapılan sözleşmeleri dikkate alarak, kurula bildirilen ilk 15 çalışmanın sıralamasına uygun olarak ödül alan çalışmaları, kazandıkları ödül adlarını ve miktarlarını duyurur. İlk üçe giren çalışmalar özel ödül alsalar bile adları “TRD Bildiri Ödülü” olarak ilan edilir. Açıklanan ödüllerin onurlukları ve çekleri bir ödül töreni ile takdim edilir.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

LUPUS NEFRİTİ HASTALARINDA MİKROTROMBÜS OLUŞUMU MORTALİTE İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR

Eda Otman1, İrfan Öcal2, Fulya Çakalağaoğlu2, Zeki Soypaçacı3, Dilek Solmaz4, Servet Akar4

1Manisa Şehir Hastanesi
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

NON-SPESİFİK AKSİYAL SEMPTOMU OLAN PSÖRİASİS VE PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARININ DÜŞÜK DOZ BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Şerife Asya Germe1, Gizem Ayan1, Sibel Doğan Günaydın2, Başak Yalıcı Armağan2, Levent Kılıç1, Umut Kalyoncu1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

BEHÇET HASTALIĞINDA ORAL VE SİSTEMİK HASTALIK AKTİVİTESİ İLE NETOSİS BULGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Erdem Bektaş1, Rabia Deniz2, Zeliha Emrence3, Sema Sırma Ekmekçi3, Neslihan Abacı3, Shirkhan Amikishiyev4, Yasemin Yalçınkaya4, Bahar Artım Esen4, Murat İnanç4, Ahmet Gül4

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Bilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

[OP-013] Sklerodermada Peptid Pd29 ve Upadacitinib (Abt-494)'in fibrozise olan etkilerinin incelenmesi

Ayşe Koçak1, Sülen Sarıoğlu2, Gül Akdoğan3, Zahide Cavdar2, Cemre Ural2, Aysan Afagh2, Merih Birlik2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2Dokuz Eylül Üniversitesi
3İzmir Ekonomi Üniversitesi

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

[OP-014] Lupus nefritinde serum ve idrarda çözünür CD163’ün ve böbrek biyopsilerinde CD163 doku ekspresyonunun hastalık aktivitesiyle ilişkisi

Erdem Gürel1, Suzan Çınar2, Özge Hürdoğan3, Yasemin Özlük3, Işın Kılıçaslan3, Sibel Varelci1, Şafak Mirioğlu4, Yasemin Yalçınkaya1, Ahmet Gül1, Lale Öçal1, Murat İnanç1, Bahar Artım Esen1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul; İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

[OP-007] Sitokin Salınım Testi Kullanılarak Periferik T-Yardımcı Hücre Profiline Göre Biyolojik Tedavi Karar Algoritması: Pilot Çalışma

Gizem Ayan1, Sibel Gökşen2, Emre Bilgin1, Ertugrul Çağrı Bölek1, Güneş Esendağlı3, Umut Kalyoncu1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dahili ve Cerrahi Araştırmalar Bilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Temel Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-07 - İmmünosüpresif tedavi kullanan hastalarda COVID19 aşısına karşı gelişen antikor düzeyi yanıtının, aşılanan normal popülasyonla ve enfeksiyonu geçirerek antikor yanıtı oluşturmuş hasta grubu ile karşılaştırılması

-Özlem Unay Demirel1, Demet Yalçın2, Muhammed Mert Sonkaya3, Işılsu Ezgi Uluışık3, Olida Çeçen3, Erkan Ceylan4, Yavuz Furuncuoğlu3, Osman Kara5, Deniz Sema Maktav Çelikmen3, Timuçin Avşar6, Fulya Coşan7- 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-01 - Enflamatuvar bağırsak hastalığı olan hastaların spondiloartrit taramasında ipuçları var mı?

-Bayram Farisoğulları1, Onur Keskin2, Burcu Usta3, Gözde Kübra Yardımcı1, Erkan Parlak2, Taylan Kav2, Ömer Karadağ1, Umut Kalyoncu1-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

SS-19 - Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda hastalık aktivitesinin tayini ve takibinde serum ve idrar Galektin-9, IP-10 ve SIGLEC-1’in biyobelirteç olarak rolü

-Şafak Mirioğlu1,2,3, Suzan Çınar2, Ömer Uludağ3, Erdem Gürel3, Sibel Varelci3, Yasemin Özlük4, Işın Kılıçaslan4, Yasemin Yalçınkaya3, Halil Yazıcı5, Ahmet Gül3, Murat İnanç3, Bahar Artım Esen3-  

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

"Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığında mortaliteyi öngören faktörler nelerdir?"

-Mustafa Ekici1, Alper Sarı2, Emre Bilgin2, Yusuf Baytar3, Gamze Durhan3, Ertuğrul Çağrı Bölek2, Bayram Farisoğulları2, Berkan Armağan2, Levent Kılıç2, Ömer Karadağ2, İhsan Ertenli2, Sedat Kiraz2, Şule Bilgen2, Macit Arıyürek3, Umut Kalyoncu2
1Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

"Sistemik Lupus Eritematozus’da gebelik, hastalık aktivitesi ve olumsuz gebelik sonuçlarının ilişkisi"

-Çiğdem Çetin1, Tuğba Saraç Sivrikoz2, Müge Ateş Tıkız2, Sibel Zaralı1, Sarvan Aghamuradov1, Yasemin Yalçınkaya1, Ahmet Gül1, Lale Öcal1, Murat İnanç1, İbrahim Kalelioğlu2, Bahar Artım Esen1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

"Behçet hastalağında intestinal mikrobiyota kompozisyonu ve sağlıklı kontrolle karşılaştırılması (Rheuma-BIOTA Çalışması)"

-Nazife Sule Yasar Yasar Bilge1, Vicente Pérez Brocal2, Timuçin Kaşifoğlu1, Uğur Bilge3, Nilgün Kaşifoğlu4, Andrés Moya5, Ener Çağrı Dinleyici6
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Department of Genomics and Health, Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of Valencia Region (FISABIO-Public Health), Valencia, İspanya; CIBER in Epidemiology and Public Health (CIBEResp), Madrid, İspanya
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
5Department of Genomics and Health, Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of Valencia Region (FISABIO-Public Health), Valencia, İspanya; CIBER in Epidemiology and Public Health (CIBEResp), Madrid, İspanya; Institute for Integrative Systems Biology, The University of Valencia and The Spanish National Research Council (CSIC-UVEG), Valencia, İspanya
6Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye-
 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

"Skleroderma Hastalarında Meprin Metalloproteinazların Moleküler Regülasyonu Ve Fonksiyonu"

-Ayşe Koçak, Gül Akdoğan, Aydan Köken Avşar, Duygu Harmancı,  Ahmet Merih Birlik-

 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

"Spondiloartrit Hastalarında Tümor Nekroz Faktör İnhibitörleri İle Birlikte Bazalde Konvansiyonel Sentetik Hastalık Modifiye Edici Anti-Romatizmal İlaç Kullanımının Rolü Olabilir Mi?"

-Servet Akar, Sedat Kiraz, Önay Gerçik, İhsan Ertenli, Orhan Küçükşahin, Ediz Dalkılıç, Cemal Bes, Timuçin Kaşifoğlu, Hakan Emmungil, Süleyman Serdar Koca, Muhammed Çınar, Veli Yazısız, Ender Terzioğlu, Bahar Kelesoğlu Dinçer, Aşkın Ateş, Nilüfer Alpay Kanıtez, Sedat Yılmaz, Pamir Atagündüz, Şükran Erten, Ömer Karadağ, Sezin Turan, Yavuz Pehlivan, Burak Öz, Şule Yaşar Bilge, Berkan Armağan, Burcu Yağız, Belkıs Nihan Coşkun, Koray Taşçılar, Umut Kalyoncu-

 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

"Yeni Still Aktivite Skorunun Geliştirilmesi ve Validasyonu"

-Umut Kalyoncu, Timuçin Kaşifoğlu, Ahmet Omma, Cemal Bes, Muhammet Çınar, Hakan Emmungil, Orhan Küçükşahin, Servet Akar, Kenan Aksu, Fatih Yıldız, Nilüfer Alpay Kanitez, Abdulsamet Erden, Emre Bilgin, Sezin Turan, Ediz Dalkılıç, Selime Ermurat, Mutlu Hayran- 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
 

"Biyolojik Tedavi Öncesi Latent Tüberküloz Taramasında Quantiferon Tüp Testi Kullanılan Yetişkin Romatoloji Hastalarında Aktif Tüberküloz İnfeksiyonu Gelişme Sıklığı: HÜR-BİO Gerçek Yaşam Verileri"

-Emrah Şeyhoğlu, Oğuz Abdullah Uyaroğlu, Abdulsamet Erden, Levent Kılıç, Berkan Armağan, Alper Sarı, Ömer Karadağ, Şule Apraş Bilgen, Ali Akdoğan, Sedat Kiraz, İhsan Ertenli, Umut Kalyoncu-

 
 
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

"Takayasu Arteritinde Hastalık Aktivitesinin Saptanmasında Görüntülemenin Önemli Bir Katkısı Vardır; “Itas-A-Rad ” Bileşik Skorlamanın Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi"

-Gökçe Kenar, Sedanur Karaman Gülsaran, Pınar Çetin, Handan Yarkan Tuğsal, Berrin Zengin, Gerçek Can, Merih Birlik, Fatoş Önen-

 
 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

"Bleomisinle Oluşturulmuş Deneysel Skleroderma Modelinde Epigallokateşin-3-Gallat'ın Fibrozise Etkilerinin Araştırılması"

-Ayşe Koçak, Duygu Harmancı, Merih Birlik, Sülen Sarıoğlu, Osman Yılmaz, Zahide Çavdar, Gül Güner Akdoğan-

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ

 

"Sistemik Skleroz Hastalarında Gastrointestinal Tutulum ve Beslenme Durumunun Hasta Ölçekli Anketler ile Değerlendirilmesi ve Tırnak Dibi Video-kapillaroskopi Bulgularına Göre Kıyaslanması"

-Yasemin Yalçınkaya, Zeynep Ertürk, Ali Uğur Ünal, Sema Kaymaz, Özlem Pehlivan, Pamir Atagündüz, Haner Direskeneli, Nevsun İnanç-

POSTER ÖDÜLÜ

 

"Gut Hastalığı Nedeniyle Kolşisin Profilaksisi Alan Hastalarda İlaç ne Zaman Kesilebilir?"

-Yeşim Özdem İnan, Nilüfer Alpay Kanıtez, Selda Çelik, Sibel Yılmaz Öner, Cemal Bes-

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Psöriatik Artrit Kohortu Genel Özellikleri: 28 Merkez, 1081 hastanın sonuçları”

-Umut Kalyoncu, Özün Bayındır, Mustafa Ferhat Öksüz, Atalay Doğru, Gezmiş Kimyon, Emine Figen Tarhan, Abdulsamet Erden, Şule Yavuz, Meryem Can, Gözde Yıldırım Çetin, Levent Kılıç, Orhan Küçükşahin, Ahmet Omma, Cem Özişler, Dilek Solmaz, Ahmet Mesut Onat, Bünyamin Kısacık, Emine Duygu Ersözlü Bozok, Müge Aydın Tufan, Lütfi Akyol, Muhammet Çınar, Seval Masatlıoğlu Pehlevan, Abdurrahman Tufan, Fatih Yıldız, Emel Gönüllü, Ayşe Balkarlı, Funda Erbasan, Rıdvan Mercan, Şükran Erten, Timuçin Kaşifoğlu, Soner Şenel, Şenol Kobak, Barış Yılmazer, Kenan Aksu, Yasemin Kabasakal, Necati Cakır Mehmet Sayarlıoğlu, Ediz Dalkılıç, Servet Akar, Cengiz Han Acikel, Sibel Zehra Aydın. PsART (Psoriatic Arthritis Registry of Turkey) Çalışma Grubu Adına-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Romatoid Artritte Boolean Remisyon Tanımında Hasta Global Değerlendirmesi Doktor Global Değerlendirmesinden Daha mı İyi? Ultrasonografi ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma”

-Gülsen Özen, Ali Uğur Ünal, Atakan Topçu, Pamir Atagündüz, Haner Direskeneli, Nevsun İnanç-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

“Parikalsitol ve pirvinyum Wnt/β-katenin sinyal yolağını inhibe ederek deneysel artriti engeller”

-Servet Yolbaş, Süleyman Serdar Koca, Ahmet Yıldırım, Ahmet Tektemur, Zülfinaz Betül Çelik, Ebru Etem Önalan, İbrahim Hanifi Özercan, Mustafa Akın-

TRD KLİNİK ARAŞTIRMALAR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

"Behçet Sendromu’nda Alt Ekstremite Akut Derin Ven Trombozunun Prospektif İzlemi"

-Yeşim Özgüler, Melike Melikoğlu, Fırat Çetinkaya, Serdal Uğurlu, Ethem Koray Taşçılar, Emire Seyahi, Vedat Hamuryudan, Hasan Yazıcı-

TRD KLİNİK ARAŞTIRMALAR İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

"Romatoid Artritte Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi: Geleneksel Risk Değerlendirme İndekslerinde Ne Eksik?"

-Gülsen Özen, Murat Sünbül, Pamir Atagündüz, Haner Direskeneli, Kürşat Tigen, Nevsun İnanç-

TRD KLİNİK ARAŞTIRMALAR ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

"Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Oral Aft Prevalansı ve Risk Faktörleri"

-Sedat Kiraz, Ali Akdoğan, Ömer Karadağ, Abdulsamet Erden, Hakan Babaoğlu, Murat Torgutalp, Levent Kılıç, Umut Kalyoncu, Şule Apraş Bilgen, İhsan Ertenli-

TRD DENEYSEL ARAŞTIRMA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

"Wnt/β-Katenin Sinyal Yolağının Parikalsitol ile İnhibisyonu Bleomisin ile Oluşturulmuş Deneysel Skleroderma Modelinde Dermal Fibrozu Azaltmaktadır"

-Fikret Duran, Ahmet Yıldırım, Servet Yolbas, Ebru Önalan, İbrahim Hanifi Özercan, Süleyman Serdar Koca-

TRD DENEYSEL ARAŞTIRMA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

"Behçet Hastalığında KIR3DL1/KIR3DS1 Reseptörlerinin Rolünün Değerlendirilmesi"

-Sait Burak Erer, Elaine F Remmers, Masaki Takeuchi, Colleen Satorius, Duran Üstek, İlknur Tuğal Tutkun, Emire Seyahi, Yılmaz Özyazgan, Daniel L Kastner, Michael J Ombrello, Ahmet Gül-

TRD DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

"Romatoid Artrit Aktivasyonunda CD200'ün Önemi Var mıdır?"

-İrem Gayret, Sibel Üreyen, Ayşen Türk, Veli Yazısız, Ali Berkant Avcı, Münevver Kahraman, Yıldıray Çete, Reginald Gorczynski, Mustafa Ender Terzioğlu-

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Üniversitemiz Sağlık Yerleskesi Çalışanlarında İnflamatuvar Bel Ağrısı Ve Aksiyel Spondiloartrit Prevalansı”

-Fatoş Önen, Dilek Solmaz, Pınar Çetin, Ali Balcı, Servet Akar, Nurullah Akkoç-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Antı-Tnf Alanlarda Latent Tüberkuloz Taramasında Quantiferon-Tb Testi Tüberkülin Deri Testinin Yerini Almalı mı? Hür-Bio Gerçek Yaşam Verileri”

-Umut Kalyoncu, Levent Kılıç, Ömer Karadağ, Ali Akdoğan, Şule Apraş Bilgen, Sedat Kiraz, İhsan Ertenli-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

“Sistemik Skleroz Hastalarında Tırnak-Dibi Video-Kapillaroskopi Bulguları ile Çözünür Biyobelirteçler Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Erken-Aktif Bulguları Olan Hastalarda Cd40l’nın Önemi”

-Yasemin Yalçınkaya, Suzan Adın Çınar, Sevil Kamalı, Özlem Pehlivan, Nilüfer Alpay Kanıtez, Burak Erer, Lale Öcal, Günnur Deniz, Murat İnanç-

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (PAH) Tedavi Modelinde Palosuran En Az Bosentan Kadar Etkili Olabilir”

-Yavuz Pehlivan, Tuncer Demir, Davut Sinan Kaplan, Mustafa Örkmez, İbrahim Halil Türkbeyler, Seyithan Taysı, Bünyamin Kısacık, Ahmet Mesut Onat-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Sistemik skleroz hastalarında malignite”

-Timuçin Kaşifoğlu, Şule Bilge, Fatih Yıldız, Gülsen Özen, Yavuz Pehlivan, Neslihan Yılmaz, Figen Tarhan, Sema Yılmaz, Adem Küçük, Hakan Emmungil, Süleyman Koca, Muhammet Çınar, Cengiz Korkmaz, Haner Direskeneli, Didem Aslantaş, Eren Erken, Gerçek Can, Mustafa Özmen, Emel Gönüllü, Bünyamin Kısacık, Kenan Aksu, Ömer Karadağ-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

“Behçet sendromunda alt ekstremite akut derin ven trombozunun prospektif izlemi”

-Yeşim Özgüler, Melike Melikoğlu, Fırat Çetinkaya, Serdal Uğurlu, Koray Taşçılar, Emire Seyahi, Hasan Yazıcı-

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Ailevi Akdeniz ateşli hastaların birinci derece yakınlarında spondiloartrit sıklığı artmıştır.”

-Servet Akar, Özgül Soysal, Dilek Solmaz, Vedat Gerdan, Metin Manisalı, Fatoş Önen, Nurullah Akkoç-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Ratlarda Kollajen İle Uyarılan Artrit Modelinde Lapatinib Tedavisinin Etkinliği”

-Metin Özgen, Süleyman Serdar Koca, Ahmet Karataş, Adile Ferda Dağlı, Fazilet Erman, Barış Gündoğdu, Kazım Şahin, Ahmet Işık-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

“Behçet Sendromu’nda Yorgunluk Önemli Bir Sorundur”

-Deram Büyüktaş, Şükran Yüksel Fındıkoğlu, Gülen Hatemi, Koray Taşcılar, Serdal Uğurlu, Sebahattin Yurdakul-

RAED BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Sivas’ın Zara İlçesinde Aaa Prevalansı En Az %0,88, Mefv Gen Mutasyonu Taşıyıcılığı Oranı %44’dür”

-Zara Ailesel Akdeniz Ateşi Çalışma Grubu. Gülen Hatemi-

RAED İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Deneysel Akciğer Fibrozisi Modelinde Ürotensin 2 Antagonisti’nin Etkinliğinin Araştırılması”

-Ibrahim Halil Türkbeyler, Yavuz Pehlivan, Tuncer Demir, Davut Sinan Kaplan, Ediz Tutar, Seyithan Taysi, Bünyamin Kısacık, Ahmet Mesut Onat-

RAED ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

“Ulusal Romatoloji Bildirileri 2005-2009: Durum Değerlendirmesi”

-Umut Kalyoncu, Muhammet Çınar, Mehmet Derya Demirağ, Sedat Yılmaz, Hakan Erdem, Sedat Kiraz, Salih Pay, Ihsan Ertenli, Ayhan Dinç-

RAED BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Inflamatuvar Artritlerde Sinoviyal Anjiogenezin, Yüksek Frekanslı Ultrasonografi ve [Anjiogenez Stimülan ve İnhibitörleri] İle Araştırılması”

-Mahmut Gök, Hakan Erdem, Feride Göğüş, Sedat Yılmaz, Ömer Karadağ, İsmail Şimşek, Rahşan, İlıkçı Sağkan, Mutlu Sağlam, Uğur Muşabak, Ayhan Dinç, Salih Pay-

RAED İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Primer Sjögren Sendromunda Klorokin Kullanımı İle Tükürük ve Serumdaki Baff Düzeyleri ve Oral Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi İlişkisi”

-Gonca Mumcu, Müge Bıçakçıgil, Neslihan Yılmaz, Ümit Karaçaylı, Hale Cimilli, Şule Yavuz-

RAED ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

“Ankilozan Spondilitte Periferik ve Aksiyal Yeni Kemik Oluşumu İlişkisi Cinsiyette Göre Değişkenlik Göstermektedir”

-Sibel Zehra Aydın, Gökhan Keser, Vedat Inal, Veli Yazısız, Ömer Karadağ, Merih Birlik, Pamir Atagündüz, Eren Erken, Haner Direskeneli, Salih Pay, Türk Ultrasonografi Çalışma Grubu-

RAED BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Sistemik Skleroz Veritabanı Oluşturma Çalışması (SİSVOÇ): 
Klinik Özellikler, Hastalık Aktivitesi Hastalık Şiddeti ve Fonksiyon Kaybı”

-Murat İnanç, Yonca Çağatay, Merih Birlik, Zeynep Özbalkan, Figen Yargucu, Ahmet Mesut Onat, Aşkın Ateş, Didem Arslan, Ömer Nuri Pamuk, Veli Yazısız, Timuçin Kaşifoğlu, Şule Yavuz, Ali Akdoğan, Ayşe Cefle, Ediz Dalkılıç, Süleyman Serdar Koca, Soner Şenel, Recep Tunç, Göksal Keskin, Taşkın Şentürk, İsmail Şimşek, Mehmet Sayarlıoğlu, Süleyman Özbek, Mehmet Derya Demirağ, Musa Temel, Esen Kasapoğlu Günal, Şeminur Haznedaroğlu, Ayhan Dinç, Veli Çobankara, Ahmet Işık, Sedat Kiraz, Haner Direskeneli, Cengiz Korkmaz, Ender Terzioğlu, Necati Ateş, Eftal Yücel, Fahrettin Oksel, Yaşar Karaaslan, Nurullah Akkoç, Eren Erken-

RAED İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Uygulanan Metodolojilere Göre Diz Osteoartriti Prevalansı Belirgin Farklılıklar Gösterebilir”

Mehmet D. Demirağ, Seçil Özkan, Nur F. Aksakal, Berna Göker, Evin Aras, Şeminur Haznedaroğlu, Sefer Aycan, Mehmet A. Bumin

RAED ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

“Behçet Hastalatında Klinik Bulgular ve Hastalık Aktivitesi İle Plazma Mikropartikül Tipi ve Düzeyi Arasındaki İlişki”

-İsmail Şimşek, Tamer Kahraman, Mayda Gürsel, İhsan Gürsel, Hakan Erdem, Salih Pay, Ayhan Dinç, Steffen Gay-

RAED BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

”Hastalıkların Erken Döneminde Deri-Mukoza Tutulumu Olan Erkek Behçet Hastalarının Prognozu: Kontrollü Bir Çalışmaya Katılmış Olan Hastaların Uzun Dönemde Yeniden Değerlendirilmesi”

-Gülen Hatemi, Vedat Hamuryudan, Koray Taşçılar, Yılmaz Özyazgan, Emire Seyahi, Cem Mat, Sebahattin Yurdakul, Hasan Yazıcı-

RAED İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Behçet Hastalığında Otoreaktivite Gelişen Antijenlerin Serex Yöntemi Kullanılarak Tanımlanması”

-Burçak Vural, Ayşe Demirkan, Ali O. Güre, Ahmet Gül, Uğur Özbek-

RAED ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

“Tokat İli Erişkinleri’nde Ailesel Akdeniz Ateşi Prevalansı”

-Bünyamin Kısacık, Beytullah Yıldırım, Türker Taşlıyurt, Birsen Özyurt, Hüseyin Özyurt, Zehra Seyfikli, A. İhsan Ertenli, Sedat Kiraz-

RAED BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Ankilozon Spondilit ile Mefv Geni Arasında Genetik İlişki”

-Fulya Coşan, Jülide Duymaz Tozkır, Duran Ustek, Lale Öcal, Orhan Aral, Ahmet Gül-

RAED İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Akne ve Artriti Olan Behçet Sendromu Hastalarda Entezopati Sıklığı Artmıştır”

-Gülen Hatemi, İzzet Fresko, Koray Taşçılar, Hasan Yazıcı-

RAED ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 

“Türkiye’de Behçet Hastalığının Ekonomik Yükü”

-Necdet Süt, Emire Seyahi, Sebahattin Yurdakul, Mustafa Şenocak, Hasan Yazıcı-

Özel Ödüller

PEDİATRİK ROMATOLOJİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

"Türkiye’de jüvenil idiyopatik artrit alt gruplarının dağılımı ile birlikte üveit sıklığı: Çok merkezli retrospektif JUPITER çalışması”

-Sezgin Sahin, Ceyhun Açarı, Hafize Emine Sönmez, Fatma Zehra Kılıç, Erdal Sağ,Hatice Adıgüzel Dündar, Amra Adrovic, Selcan Demir, Kenan Barut, Yelda Bilginer, Betül Sözeri,
Erbil Ünsal, Seza Özen, Özgür Kasapçopur-
 
 
NESNEL TIP KURSU YARIŞMA ÖDÜLLERİ
 
Sema Kaymaz Tahra,
Sinem Nihal Esatoğlu,
Mustafa Erdoğan,
Mert Öztaş
 
 
RODY BİLGİ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
 

Birincilik Ödülü

Tuba İzci Duran

 

İkincilik Ödülü

Müçteba Enes Yayla

 

Üçüncülük Ödülü

Serdar Sezer

 

ACTELION VASKÜLOPATİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

 

“Karotis Arter Doppler USG Kullanarak Takayasu Arteriti’ni Ateroskleroz’dan Ayırt Edebilirmiyiz?”

-Serdal Uğurlu, Fırat Çetinkaya, Fatma Ela Keskin, Melike Melikoğlu, İzzet Fresko, Pınar Kadıoğlu, Vedat Hamuryudan, Sebahattin Yurdakul, Emire Seyahi-

CUMHURİYET VE HAREKET FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Oğuz Gürler-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Soner Şenel-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

-Timuçin Kaşifoğlu-

ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ TRD İMAJ YARIŞMASI

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Şenol Kobak-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Erkan Demirkaya-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

-Samet Karahan-

ROMATOİD ARTRİT ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

 

"TNF-Alfa Antagonisti Tedavisi Başlanacak Hastalarda Latent Tüberküloz Taraması Sonuçlarını Etkileyen Faktörler"

-Ayşa Hacıoğlu, Yeşim Özgüler, Şermin Börekçi, Vedat Hamuryudan, Melike Melikoğlu, Serdal Uğurlu, Emire Seyahi, İzzet Fresko, Huri Özdoğan, Sebahattin Yurdakul, Gül Öngen, Gülen Hatemi-

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

 

"Juvenil Başlangıçlı ve Erişkin Başlangıçlı Sistemik Lupus Eritematozus'da Hastalık Özellikleri ve Organ Hasarının Karşılaştırması"

-Bahar Artım Esen, Özgür Kasapçopur, Sezgin Şahin, Kenan Barut, Ahmet Omma, Yasemin Şahinkaya, Sevil Kamalı, Lale Öcal, Murat İnanç-

ANKİLOZON SPONDİLİT EN İYİ ÇALIŞMA ÖDÜLÜ

 

"Ankilozan Spondilit Hastalarında Ciddi Spinal Hastalık ve/veya Bamboo Kamışı Gelişmesi İçin Risk Faktörleri ve Anti-TNF İlaçta Kalım Oranları: HÜR-BİO/SpA Gerçek Yaşam Verileri"

-Umut Kalyoncu, Ömer Karadağ, Levent Kılıç, Abdulsamet Erden, İhsan Ertenli, Şule Apraş Bilgen-

ACTELION VASKÜLOPATİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

 

"Jüvenil Sklerodermada Pulmoner Hipertansiyon Sıklığı"

-Amra Adrovic, Funda Öztunç, Kenan Barut, Aida Koka, Tunçalp Demir, Rejet Gojak, Özgür Kasapçopur-

ROMATOLOJİ İMAJ ATLASI YARIŞMASI

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Atalay Doğru-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Timuçin Kaşifoğlu-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

-Şenol Kobak-

PFIZER ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI / “ROMATİZMAYA İNAT DURMASIN HAYAT”

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Hem. Gamze Demir-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Dr. Süleyman Özbek-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

-Dr. Salim Dönmez-

PFİZER ANKILOZAN SPONDILIT ÖDÜLÜ ( PAYLAŞIMLI )

 

"Ankilozan spondilit patogenezinde HLA-B27 dışı genetik faktörlerden endoplazmik retikulum aminopeptidaz-1’in rolü"

-Muhammet Çınar, Hatice Yılmaz, Sedat Yılmaz, İsmail Şimşek, Mutlu Karkucak, Rahşan Ilıkçı Sağkan, Hakan Erdem, İsmail Yaşar Avcı, Cengizhan Açıkel, Uğur Muşabak, Yusuf Tunca, Salih Pay-

ABBOTT ROMATOID ARTRIT EN İYİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

 

“Türkiye’deki bir günlük pratik ard›fl›k hasta romatoid artrit veritabanından çıkarımlar: Hastaların 1/4’ü biyolojik kullanmakta ve %42’si remisyon/düşük hastalık aktivitesine sahip”

-Nevsun İnanç, Gülen Hatemi, İsmail Şimşek, Meryem Can, Koray Taşçılar, Serdal Uğurlu, Salih Pay, Hakan Erdem, Sedat Yılmaz, Muhammet Çınar, Necati Çakır, W. A. Mccracken, C. J. Swearingen, Haner Direskeneli, Yusuf Yazıcı-

MSD GENÇ ARAŞTIRMACI YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ

 

İsmail Sarı

Fulya Coşan

Sibel Zehra Aydın

KOÇAK PHARMA ÖDÜLÜ

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Romatoid artritte IL-33 gen polimorfizmleri”

-Süleyman Serdar Koca, Murat Kara, Metin Özgen, Servet Yolbaş, Barış Gündoğdu, Ahmet Işık-

 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Romatoid artritli hastalarda kardiyovasküler risk parametrelerinden aortik stiffness ve karotis intima media kalınlığının serum osteoprotegerin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisi”

-Cem Özişler, Aşkın Ateş, Yaşar Karaaslan, Özgül Uçar, Elalmış, İzzet Selçuk Parlak, Fulya Dörtbaş, Kubilay Şahin, Hüseyin Tutkak-

 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ( ORTAK )

 

“Türkiye’de romatologların hedefe yönelik tedavi uygulamaları hakkındaki görüşleri: anket çalışması”

-İsmail Şimşek, Nevsun İnanç, Sevil Kamalı, Salih Pay, Vedat Hamuryudan-

“Türkiye’de güncel romatoid artrit tedavisi: Romatoloji perspektifi”

-Sevil Kamalı, Salih Pay, Nevsun İnanç, İsmail Şimşek, Vedat Hamuryudan-

PFIZER ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI / “HEKİM OBJEKTİFİNDEN YAŞAMIN GÖRÜNMEYEN ENGELLERİ”

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Dr. Süleyman Özbek “Kafes”-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Dr. Aydın Fışkırma “Suya Hasret”-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

-Dr. Soner Şenel-

ABBOTT ROMATOID ARTRIT BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ ( PAYLAŞIMLI )

 

“Erken Romatoid Artritte Yapısal Hasarın Öngörülmesinde Metakarpofalangeal Eklem Kıkırdak Kalınlığının Ultrasonografi İle Ölçümü Kullanılabilir Mi?”

-Nevsun İnanc, Marwin Gutierrez, Meryem Can, Haner Direskeneli, Walter Grassi-

"Türkiye’de Romatoid Artrit Hastalarında DMARD ve Biyolojik Ajan Tedavilerine Kadar Geçen Süre ve Mevcut İşgücü Sınırlaması: Ara Analiz Sonuçları”

-Nurullah Akkoç, Ediz Dalkılıç, Yüksel Karakoç, Bünyamin Kısacık, Sedat Kiraz, Haner Direskeneli, Gökhan Keser, Ayhan Dinç, Ahmet Mesut Onat, Ihsan Ertenli, Süleyman Özbek-

 
ACTELION VASKÜLOPATİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ ( PAYLAŞIMLI )

 

“Takayasu Arteritinde Pulmoner Hipertansiyon Sıklığı Artmamıştır”

-Melike Kalfa, Oktay Musayev, Hakan Emmungil, Özgül Soysal, Zevcet Yılmaz, Vedat Inal, Servet Akar, Nurullah Akkoç, Fatoş Önen, Meral Kayıkçıoğlu, Gökhan Keser, Kenan Aksu-

“Uzun süredir takibi sürdürülen Takayasu arteriti kohortunda hasarın vaskülit hasar indeksi ile kesitsel değerlendirilmesi”

-Ahmet Omma, Burak Erer, Yasemin Şahinkaya, Özlem Pehlivan, Nilüfer Alpay Kanıtez, Lale Öcal, Murat Inanç, Sevil Kamalı-

 

PFIZER ANKILOZAN SPONDILIT ÖDÜLÜ

 

“Ankilozan Spondilit, Behçet Hastalığı ve Ailevi Akdeniz Ateşi Arasındaki İlişki: Türk Hastalarda Yapılan Çalışmaların Meta-Analizi”

-Servet Akar, Dilek Solmaz, Vedat Gerdan, Özgül Soysal, Fatoş Önen, Nurullah Akkoç-

PFIZER ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI / “HEKİM OBJEKTİFİNDEN YAŞAMIN GÖRÜNMEYEN ENGELLERİ”

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Dr. Süleyman Özbek “Kafes”-

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

-Dr. Aydın Fışkırma “Suya Hasret”-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

-Dr. Soner Şenel-

ABBOTT ROMATOID ARTRIT BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ ( PAYLAŞIMLI )

 

“Erken Romatoid Artritte Yapısal Hasarın Öngörülmesinde Metakarpofalangeal Eklem Kıkırdak Kalınlığının Ultrasonografi İle Ölçümü Kullanılabilir Mi?”

-Nevsun İnanc, Marwin Gutierrez, Meryem Can, Haner Direskeneli, Walter Grassi-

"Türkiye’de Romatoid Artrit Hastalarında DMARD ve Biyolojik Ajan Tedavilerine Kadar Geçen Süre ve Mevcut İşgücü Sınırlaması: Ara Analiz Sonuçları”

-Nurullah Akkoç, Ediz Dalkılıç, Yüksel Karakoç, Bünyamin Kısacık, Sedat Kiraz, Haner Direskeneli, Gökhan Keser, Ayhan Dinç, Ahmet Mesut Onat, Ihsan Ertenli, Süleyman Özbek-

ACTELION VASKÜLOPATİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ ( PAYLAŞIMLI )

 

“Takayasu Arteritinde Pulmoner Hipertansiyon Sıklığı Artmamıştır”

-Melike Kalfa, Oktay Musayev, Hakan Emmungil, Özgül Soysal, Zevcet Yılmaz, Vedat Inal, Servet Akar, Nurullah Akkoç, Fatoş Önen, Meral Kayıkçıoğlu, Gökhan Keser, Kenan Aksu-

“Uzun süredir takibi sürdürülen Takayasu arteriti kohortunda hasarın vaskülit hasar indeksi ile kesitsel değerlendirilmesi”

-Ahmet Omma, Burak Erer, Yasemin Şahinkaya, Özlem Pehlivan, Nilüfer Alpay Kanıtez, Lale Öcal, Murat Inanç, Sevil Kamalı-

PFIZER ANKILOZAN SPONDILIT ÖDÜLÜ

 

“Ankilozan Spondilit, Behçet Hastalığı ve Ailevi Akdeniz Ateşi Arasındaki İlişki: Türk Hastalarda Yapılan Çalışmaların Meta-Analizi”

-Servet Akar, Dilek Solmaz, Vedat Gerdan, Özgül Soysal, Fatoş Önen, Nurullah Akkoç-

ABBOTT ROMATOİD ARTRİT EN İYİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

 

“Romatolojik Hastalıklarda Biyolojik İlaç Değişim Oranları ve Nedenleri: RomaDigital’den elde edilen Bulgular”

-Ömer Karadağ, Sedat Yilmaz, Bünyamin Kisacik, Umut Kalyoncu, Engin Tezcan, Sema Yilmaz, Metin Özgen, Derya Kaşkarı, Haner Direskeneli, Sedat Kiraz, Ihsan Ertenlı, Ayhan Dinç-

ACTELİON VASKÜLOPATİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

 

“Spleen tyrosine kinase inhibisyonu lupusa eğilimli farelerde iskemi reperfüzyon hasarını önler”

-Ömer Nuri Pamuk, Peter Lapchak, Rani Poonam, Salim Dönmez, George Tsokos-

PFİZER ANKİLOZAN SPONDİLİT ÖDÜLÜ

 

“Ankilozan spondilitli hastalarda başlangıçtaki lomber disk hernisi tanısı romatoloğa geç başvuru ve tanısal gecikme ile ilişkilidir.”

-Vedat Gerdan, Servet Akar, Yavuz Pehlivan, Ahmet Mesut Onat, Dilek Solmaz, Mehmet Sayarlıoğlu, Bünyamin Kısacık, Çiğdem Erhan, Mehmet Engin Tezcan, Mehmet Akif Öztürk, Fatoş Önen, Nurullah Akkoç-

WYETH ANKİLOZAN SPONDİLİT ÖDÜLÜ

 

“Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarda İnflamatuar Bel Ağrısı Sıklığı ve Spondilito Artrit Klinik Özellikleri”

-Servet Akar, Özgül Soysal, Feride Yüksel, Mehmet Tunca, Gerçek Can, Dilek Solmaz, Vedat Gerdan, Fatoş Önen, Merih Birlik, Nurullah Akkoç-

“HLA-B*2705 ve B*2709 Protein Yapılarının Gauss Ağı Modeli Yöntemiyle İncelenmesi ve Ankilozan Spondilit Patogenezi Üzerine Düşünceler”

-Türkan Haliloğlu, Ahmet Gül, Burak Erman-

POSTERLER

 

1. Grup

 

“Sistemik Lupus Eritematozus Olgularımızda Gebelik Sonuçları"

-Pınar Talu Ocakçı, Melike Kalfa, Kenan Aksu, Vedat İnal, Hayriye Koçanaoğulları, Yasemin Kabasakal, Fahrettin Oksel, Gökhan Keser-

 

2. Grup

 

“Psöriatik Artrit Tanısı İle İzlenmekte Olan 129 Hastanın Klinik ve Demografik Özellikleri”

-Fulya Coşan, Ayşe Çefle, Ayten Yazıcı-

 

3. Grup

 

“Romatoid Artritte ANTİ-TNF Tedavi Öncesi Akciğer Grafisi Yeterli mi?”

-Meryem Can, Nevsun İnanç, Sait Karakurt, Pamir Atagündüz, Şule Yavuz, Haner Direskeneli-

 

4. Grup

 

“Deri Paterji Testi Uygulamasında Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi”

-Fulya Coşan, Orhan Aral, Ahmet Gül-

“Behçet Sendromunda Monozigot İkiz Sıklığı”

-Seval Masatlıoğlu Pehlevan, Feride Göğüş, İzzet Fresko, Emire Seyahi, Eda Tahir Turanlı, Hasan Yazıcı-

ABBOTT ROMATOİD ARTRİT ÖDÜLÜ

 

“Türk Romatoid Artritli Hastalarda PTPN22 C1858T Gen Polimorfizminin Hastalık Riski İle İlişkisi”

-Aşkın Ateş, Yaşar Karaaslan, Ersin Karataylı, Esin Ertuğrul, Sebahat Aksaray, Ahmet Türkyılmaz, Gülsüm Özet-

 

“Emekli Sandığı Veri Tabanınının Analizine Göre 2000 ve 2005 Yılları Arasında Romatoid Artritte Reçeteleme Paternleri”

-Nurullah Akkoç, Sedat Çapar, Servet Akar, Merih Birlik, Gerçek Can, Fatoş Önen-

 

“Quantiferon TB Gold Testinin TNF Antagonisti Kullanan Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Hastalarının Takibinde Latent TB İnfeksiyonlarını Saptamadaki Performansınının Değerlendirilmesi”

-Nevsun İnanç, Sibel Zehra Aydın, Sait Karakurt, Pamir Atagündüz, Şule Yavuz, Haner Direskeneli-

 

“Tümer Nekroz Faktörü Alfa Antagonistleri İle Tedavi Quantiferon-TB Gold Testinin Sonucunu Etkilemez”

-Gülen Hatemi, Melike Melikoğlu, Mine Batumlu, Fatma Özbakır, Koray Taşçılar, Dilşen Çevirgen, Hasan Yazıcı-

ACTELİON ÖDÜLÜ

 

“GUT Artritli Hastalarımızda Artmış Subklinik Ateroskleroz Varlığı”

-Ömer Nuri Pamuk, Selçuk Çukurova, Necati Çakır-

 

“Takayasu Arteritinde Tüberküloz’un Gösterilmesinde Kuantiferon ve PPD Testlerinin Kullanımı“

-Ömer Karadağ, Kenan Aksu, Abdurrahman Şahin, Figen Yargucu Zihni, Burçin Şener, Umut Kalyoncu, Ali Akdoğan, Sibel Aşçıoğlu, Pınar Talu Ocakçı, Vedat İnal, Meral Çalgüneri, Sedat Kiraz-

ABBOTT ROMATOİD ARTRİT ÖDÜLÜ

 

“Romatoid Artrit’li Hastalarda MEFV Mutasyon Sıklığı ve Mutasyonların Klinik ve Radyolojik Bulgular Üzerine Etkileri”

-Süleyman Serdar Koca, Ebru Önalan Etem, Muhammet Sait Dağ, Hüseyin Yüce, Ahmet Işık-

 

“Ankilozan Spondilit ve Romatoid Artrit Hastalarında Anti-TNF Tedavisi Öncesi Anerji Durumunun Tüberkülin ve Candida Deri Testleri ile Değerlendirilmesi”

-İsmail Şimşek, Muhammet Çınar, Mustafa Güleç, Hakan Erdem, Ayhan Dinç, Salih Pay,Mesut Akyol, Çoşkun Meri-

 

“Romatoid Artritte Anti-TNF Tedavi Sonrası İyi Yanıt Öngörülebilir mi?”

-Suna Yapalı, Nevsun İnanç, Fergün Aydın, Haner Direskeneli-

ACTELİON ÖDÜLÜ

 

“Takayasu Arteritli Hastalardaki Yaşam Kalitesi Romatoid Artritli ve Ankilozan Spondilitli Hastalardakine Benzer Şekilde Olumsuz Yönde Etkilenmiştir”

-Servet Akar, Gerçek Can, Ömer Binicier, Kenan Aksu, Barış Akıncı, Merih Birlik, Gökhan Keser, Yasemin Kabasakal, Nurullah Akkoç, Fatoş Önen-

 

“Bleomycin İle Oluşturulan Deneysel Skleroderma Modelinde Etanercept’in Etkinliği”

-Süleyman Serdar Koca, Ahmet Işık, Bahri Evren, Bilal Üstündağ, İbrahim Hanifi Özercan, Kerem Metin-

Abbott ROMATOİD ARTRİT ÖDÜLÜ

 

”TNF Antagonisti Kullanılan Romatoid Artrit Hastalarında Düşük Serum Mannoz Bağlayan Lektin (MBL) Düzeyleri İnfeksiyona Eğilimi Arttırıyor”

-Nevsun İnanç, Gonca Mumcu, Yeşim Elbir-Kulaksız, Haner Direskeneli-

 

“Biyoloji Ajan Kullanan Hastalarda Tüberküloz Proflaksisi İçin Oluşturulan Konsensus Raporunun Latent Tüberküloz Tedavisi ve Tüberküloz Riski Üzerindeki Etkisi”

-Nurullah Akkoç, Merih Birlik, Sedat Çapar, İsmail Sarı, Servet Akar, Fatoş Önen-

 

”Romatoid Artritte Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Sıklığının Ankilozan Spondilit ile Karşılaştırılması”

-Nevsun İnanç, Sibel Aydın, Veli Çobankara, Mehmet Soy, Pamir Atagündüz, Murat İnanç, Haner Direskeneli-

ABBOTT ROMATOİD ARTRİT ÖDÜLÜ
 

“Biyolojik Tedavi Alan Romatoid Artritli Hastalardaki Tüberküloz Sıklığının, Diğer Romatoid Artritli Hastalarla Karşılaştırılması”

-Akkoç N. ,Sarı İ. ,Akar S. ,Birlik M. ,Çapar S. ,Önen F-

 

"Adevanüs Aracılı Trail Geni Naklinin Romotoid Artritli Hastalarda Tedavi Edici Etkisi”

-Terzioğlu E. ,Bisgin A. ,Şanlıoğlu AD. ,Ülker M. , Tüzüner S. ,Şanlıoğlu S.-

 

”Biyolojik Ajan Kullanan Hastalarda Mortalite”

-Akkoç N. ,Akar S. ,Birlik M. ,Çapar S. ,Sarı İ. , Akkoç Y. ,Önen F.-

Hulusi Behçet Ödülleri
Hulusi Behçet

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet (1889-1948)

HULUSİ BEHÇET ÖDÜLÜ

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD), 2004 yılından itibaren iki yılda bir Behçet hastalığı alanında çalışmaları bulunan bilimciler ve klinisyenlere verilmek üzere uluslararası bir onur ödülü verilmesini kararlaştırmıştır.

Ödül, Behçet hastalığı konusundaki sürekli çabaları nedeni ile yaşam boyu başarısı bulunan veya Behçet hastalığının anlaşılması ve tedavisi alanında büyük katkı sağlayan istisnai çalışma yapan adaylara verilecektir. Behçet hastalığı konusunda uluslararası saygınlığı bulunan seçici kurul üyeleri tarafından ödüle layık görülen adaylar arasından TRD Yönetim Kurulu’nca seçim yapılacaktır.

Ödül, 2500 Amerikan doları ve Hulusi Behçet anısına hazırlanan onur plaketinden oluşmaktadır. Ödül iki yılda bir yapılan Uluslararası Behçet Hastalığı Konferansları’nda açıklanmakta ve takdim edilmektedir.

Prof. Shigeaki Ohno, bu onura layık görülen ilk bilimci ilan edilerek ödülü Antalya’da yapılan XI.Uluslararası Behçet Hastalığı Konferansı sırasında kendisine takdim edilmiştir. TRD, Prof. Ohno’nun Behçet hastalığı konusundaki çalışmalarını takdir etmekte ve başarılarının devamını dilemektedir.

YILLARA GÖRE HULUSİ BEHÇET ÖDÜLLERİ

19th Uluslararası Behçet Konferansı:  Yunanistan-Atina / Temmuz 2022

Prof.  - Petros P. Sfikakis - Yunanistan 

Prof. Ahmet Gül - Türkiye 

XVIII. Uluslararası Behçet Konferansı: Hollanda - Rotterdam / Eylül 2018 

Prof. David Saadoun - Fransa

Prof. R. Haner Direkeneli - Türkiye 


XVII. Uluslararası Behçet Konferansı: Matera - İtalya / Eylül 2016

Prof. Nihat Dilşen - Türkiye

Prof. Ignazio Olivieri - İtalya

XVI. Uluslararası Behçet Konferansı: Paris - Fransa / Eylül 2014

Prof. Vedat Hamuryudan - Türkiye

Prof. Dongsik Bang - Kore

XV. Uluslararası Behçet Konferansı: Yokohama - Japonya / Temmuz 2012

Prof. Sebahattin Yurdakul - Türkiye

Prof. Bertrand Wechsler – Fransa

XIV. Uluslararası Behçet Konferansı - Temmuz 2010

Prof. Thomas Lehner - İngiltere

XIII. Uluslararası Behçet Konferansı - Mayıs 2008

Prof. Sungnack Lee - Korea

XII. Uluslararası Behçet Konferansı - Eylül 2006

Prof. Hasan Yazıcı – Türkiye

Prof. Colin G. Barnes - İngiltere

XI. Uluslararası Behçet Konferansı - 2004

Prof. Shigeaki Ohno - Japonya

Rody Bilgi Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü

Sevilay Batıbay

İkincilik Ödülü

Sibel Ösken

Üçüncülük Ödülü

Emine Duran

Birincilik Ödülü

Murat Bektaş

İkincilik Ödülü

Ege Sinan Torun

Üçüncülük Ödülü

Gülay Alp

Birincilik Ödülü

Sevilay Batıbay

İkincilik Ödülü

Öznur Şadioğlu Çağdaş

Üçüncülük Ödülü

Sibel Ösken

 

Birincilik Ödülü

Murat Bektaş

İkincilik Ödülü

Ege Sinan Torun

Üçüncülük Ödülü

Mehmet Akif Eksin

 

Birincilik Ödülü

Özlem Doğan Ağbuga

İkincilik Ödülü

Ayşe Özdede

Üçüncülük Ödülü

Melih Kızıltepe

Birincilik Ödülü

Safiye Bakkal

İkincilik Ödülü

Ali Karakaş

Üçüncülük Ödülü

Ahmet İlbay

Birincilik Ödülü

Hakan Apaydın

İkincilik Ödülü

Murat Bektaş

Üçüncülük Ödülü

Özlem Karakaş

Birincilik Ödülü

Haluk Cinaklı

İkincilik Ödülü

Gülay Alp

Üçüncülük Ödülü

Cemal Gürbüz

Birincilik Ödülü

Zeynep Kaya

İkincilik Ödülü

Sibel Ösken

Üçüncülük Ödülü

Gülay Alp

 

Birincilik Ödülü

Emine Duran

İkincilik Ödülü

Nevzat Koca

Üçüncülük Ödülü

Özlem Şen

Birincilik Ödülü

Burak İnce

İkincilik Ödülü

Murat Bektaş

Üçüncülük Ödülü

Ege Sinan Torun

Birincilik Ödülü

Ertuğrul Çağrı Bölek

İkincilik Ödülü

Murat Bektaş

Üçüncülük Ödülü

İsmail Uçar

Birincilik Ödülü

Gözde Kübra Yardımcı

İkincilik Ödülü

Elif Dinçses Nas

Üçüncülük Ödülü

Bayram Farisoğulları

Birincilik Ödülü

Ayşegül Uçar

İkincilik Ödülü

Ayça Aytekin

Üçüncülük Ödülü

Sibel Ösken

Birincilik Ödülü

Tuğba İzci Duran

İkincilik Ödülü

Bayram Farisoğulları

Üçüncülük Ödülü

Seyyid Bilal Açıkgöz

Birincilik Ödülü

Elif Dinçses Nas

İkincilik Ödülü

Gözde Kübra Yardımcı

Üçüncülük Ödülü

Berna Yurttaş

Birincilik Ödülü

Elif Dinçses Nas

İkincilik Ödülü

Mustafa Erdoğan

Üçüncülük Ödülü

Sibel Ösken

Birincilik Ödülü

Berna Yurttaş

İkincilik Ödülü

Murat Bektaş

Üçüncülük Ödülü

Gözde Kübra Yardımcı

Birincilik Ödülü

Bayram Farisoğulları

İkincilik Ödülü

Mustafa Erdoğan

Üçüncülük Ödülü

Tuğba İzci Duran

Birincilik Ödülü

Ege Sinan Torun

İkincilik Ödülü

Firdevs Ulutaş

Üçüncülük Ödülü

Emine Duran

Birincilik Ödülü

Tuğba İzci Duran 

İkincilik Ödülü

Müçteba Enes Yayla

Üçüncülük Ödülü

Serdar Sezer