İktisadi İşletme

Derneğimizin 23.12.2010 tarihli, 18 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile iktisadi işletme kurulması kararı alınmıştır. 
Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği İktisadi İşletmesinin tescili, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, 26.01.2011  tarihli 7738 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 374 nolu sayfada 20.01.2011 tarihinde ilan edilmiştir. 
 
Daha sonra derneğin ünvanının İç İşleri Bakanlığının izni ile Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği olarak değiştirilmesi nedeniyle, iktisadi işletmenin ünvanı da, “Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği İktisadi İşletmesi” olarak değiştirilmiştir. 
 
Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği İktisadi İşletmesi’nin amaçları aşağıda sıralanan konularda faaliyette bulunmak şeklinde belirlenmiştir:
 
  • Derneğin amaç ve hizmet konuları ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası kongre, toplantı, seminer, konferans, kurs, sertifika programı ve benzeri diğer etkinlikleri düzenlemek,
  • Derneğin amaç ve hizmet konuları ile ilgili her türlü bilgi, doküman ve yayınları temin etmek, araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek ve bunları süreli ya da süresiz her türlü yayın aracı ile yayınlamak,
  • Derneğin maddi ihtiyaçlarının çözümü için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, festival, fuar, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek,
  • İhtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü vasıta satın almak veya kiralamak.
 
İktisadi İşletmemizin bugüne kadar hizmet eden müdürleri:
 
2010-2012 Vedat Hamuryudan, Melike Melikoğlu
2012-2015 Vedat Hamuryudan
2015-2016 Murat İnanç
2016-2019 Gülen Hatemi