Kuruluş ve Amacı

İç hastalıkları uzmanlık eğitiminin üzerine, iç hastalıklarına bağlı romatoloji bilim dallarında yan dal ihtisası yapmış doktorların üye olduğu TRD’nin amacı, konusu ile ilgili bilimsel araştırmaları ve doktor eğitimini desteklemek, romatoloji uzmanlarının sayı ve niteliğini artırarak ülke geneline yaymaktır; ayrıca doktorlar tarafından romatoloji ile ilgili olarak yapılacak çalışmaları özendirmek ve desteklemek, romatizmal hastalıkların toplumun geniş kesimlerince tanınmasını sağlamak ve romatizma hastalarını hastalıkları konusunda bilgilendirmek için çalışmalar yapmaktır.
 
TRD’nin ilk bilimsel etkinliği, İstanbul’da 1994 yılında 1200 katılımcı ile gerçekleştirilen EULAR Vaskülit Sempozyumu olmuştur. Daha sonra uluslararası bilimsel etkinliklerini Türk – Yunan Romatoloji Günleri, Uluslararası Behçet Hastalığı Konferansı, Uluslararası Ailesel Akdeniz Ateşi Kongresi gibi organizasyonlar ile devam ettirmiştir.
 
Ulusal Romatoloji Kongrelerinin ilki İstanbul Romatizma Cemiyeti ile birlikte yapılmıştır. Sonraki Ulusal Romatoloji Kongreleri ise TRD tarafından gerçekleştirilmiştir. 2004 yılına kadar iki yılda bir yapılan Ulusal Romatoloji Kongreleri, artan talep nedeniyle bu yıldan sonra her yıl yapılmaya başlanmıştır. Dernek ayrıca ülkenin değişik bölgelerinde organize edilen çok sayıda romatoloji sempozyumu ve kurslarını da desteklemektedir.