Haberler

Derneğimiz tarafından ülkemiz genelinde romatoloji hastalarında COVID-19 enfeksiyonu sıklığı ve seyri hakkında bilgi edinebilmek için TRD COVID-19 Veritabanı çalışması başlatılmış ve başarıyla tamamlanarak yayın haline getirilmiştir.

29.04.2021

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.651715/full

Veri tabanını hazırlayan Dr. Hakan Babaoğlu’nu ve emeği geçen tüm yazarları tebrik ederiz.

Proje yürütücüleri

Dr. Servet Akar (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Dr. Cemal Bes (S.B.Ü. Bakırköy Sadi Konuk E.A.H.)

Dr. Gülen Hatemi (İ.Ü.-C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)

Dr. Umut Kalyoncu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Dr. Süleyman Koca (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi)