Haberler

24-30 Nisan Aşı Haftası Etkinliği

21.04.2022

Erişkin Romatizmal Hastalıklarda Aşılama 

Enfeksiyonlar, romatizmal hastalığı olan kişilerde sakatlık ve ölümlere yol açabilmektedir. Gelişebilecek enfeksiyonları önlemede en etkili yollardan birisi aşılamadır. Aşılama ile bazı enfeksiyonların sıklığı ve şiddeti azalabilmektedir ve bu durumun en yakın örneği içinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecidir. Bu nedenle, romatizmal hastalığı olan her hastanın aşılanma durumu ve aşı kayıtları gözden geçirilmelidir ve Türkiye Romatoloji Derneği yalnızca COVID-19 için değil diğer aşı ile önlenebilir hastalıklar için de tüm romatizmal hastalarımızın en uygun zamanda aşılanmasını önermektedir. Romatizmal hastalık tedavisinde kullanılan steroid, metotreksat, abatacept ve rituksimab gibi bazı ilaçların aşı yanıtını azaltabileceği de gösterilmiştir; bu nedenle bağışıklama zamanlaması da göz önünde bulundurulması gereken bir diğer noktadır. Yukarıda belirtildiği üzere yalnızca romatizmal hastalığı olan ve tedavi gören hastalarımız değil ulusal erişkin bağışıklama önerileri doğrultusunda hastalarımızın hane halkı üyelerinin de aşılanma konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi konusunda çalışıyoruz.

Türkiye Romatoloji Derneği