Haberler

21-23 Kasım 2014 Antalya / Biyoteknolojik Ürünler & Biyobenzerler Kursu/Sempozyumu/Çalıştayı

14.10.2014

08.30-09.00 Açılış konuşmaları, toplantının amaç ve hedefinin aktarılması
 
Prof.Dr. İsmail Balık/İBGAİD Başkanı
 
Prof.Dr. Nevin Çelebi/Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
 
Osman Kara/Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri
 
Dr. Turgut Tokgöz/İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
 
Ecz. Cengiz Celayir/Türkiye İlaç Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 
Ecz. Erdoğan Çolak /Türk Eczacılar Birliği Başkanı
 
Dr. Hüseyin Yılmaz /Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı
 
Dr. İsmet Köksal/SGK-Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
 
Prof.Dr. İrfan Şencan/Sağlık Bakanlığı  Müsteşar Yardımcısı
 
09.00-10.30 PANEL
 
Dünyada Biyobenzer Ürünler ile ilgili Regulasyonlara Genel Bakış
 
(EMA, FDA, WHO, Türkiye)
 
Oturum Başkanları:
 
Prof.Dr. Jülide Akbuğa/Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
 
 Dr. Hakkı Gürsöz/Türkiye İlaç ve Tıbbi cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı
 
Avrupa birliğinde biyobenzerlerin regülasyonlarının değerlendirilmesi
 
Dr. Bruno Flamion /Member,Regulatory  Advisory Board,CMR-CIRS (Belgium) 
 
FDA açısından biyobenzerlerin regülasyonunun  değerlendirilmesi
 
Virginia Acha / Dir. Regulatory Affairs- Amgen – USA
 
WHO açısından biyobenzer regulasyonların değerlendirilmesi
 
Ivana Knezevic/WHO
 
Türkiye’de biyobenzer regülasyonlarının değerlendirilmesi
 
Ecz. Adem Abay /Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 
Tartışma
 
10.30.10.45 Kahve Arası 
 
10.45-13.00 PANEL
 
Biyobenzer Ürünler ve Klinik Çalışma Gereklilikleri 
 
Oturum Başkanları:
 
Prof.Dr. Işık Tuğlular/ARGEFAR İzmir
 
Prof.Dr. Ahmet Demirkazık/Ankara Üniversitesi Onkoloji
 
Dr.Ecz.  Hilal İlbars/ Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
 
Global biyobenzer klinik çalışma deneyimleri;  Endikasyonların ekstrapolasyonu monoklonal antikorlar,örnekler 
 
Mourad Farouk Rezk/ Regional Development Medical Dir-Amgen- Sweeden 
 
Biosimilars in Europe. What Qustions remain?
 
Prof.Dr. Huub Schellekens /Utrecht University, Utrecht, The Netherlands 
 
Değiştirilebilirlik (interchangeability) ve eczane ikamesi (substitution) konusunda EU pozisyonu ve FDA taslak önerisi ile karşılaştırması 
 
Prof.Dr. Paola Minghetti / İtalya, AIFA           
 
Biobenzerlerin isimlendirilmesi ile ilgili sorunlar ve günümüzde mevcut olan“international nonproprietary name (INN)” mevzuatı
 
Dr. Raffaella Ballocco /WHO
 
Türkiye’de biyobenzer ürünlerin klinik çalışmaları açısından lokal yönetmeliğe bakış
 
Dr.Ecz. Hilal İlbars/Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu                     
 
Biyobenzer ürünlerin  klinik uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlar
 
Prof.Dr. Rüçhan Uslu /Immunoonkoloji Derneği Başkanı                   
 
Tartışma 
 
13.00-14.00       YEMEK 
 
14.00-14.50       PANEL
 
Biyobenzer ürünlerde “güvenlilik”
 
Oturum Başkanları:
 
Prof.Dr. Semra Sardaş/Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 
 
Prof.Dr. Türkan Eldem/Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı  
 
Prof.Dr. Ahmet Akıcı/Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
 
Türkiye’de farmakovijilans uygulamaları
 
Demet Aydınkarahaliloğlu/Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
 
Risk yönetim planı uygulamaları ve ek izlem uygulamaları
 
Prof.Dr. Semra Sardaş/Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi                         
 
Tartışma 
 
14.50 – 16.00  PANEL
 
Biyobenzer ürünlerde pazara erişim
 
Oturum Başkanları:
 
Prof.Dr. Bülent Gümüşel/ Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
 
Uzm.Dr. Alper Süzen /SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı                           
 
Dünyada ve Türkiye’de Fiyatlandırma uygulamaları
 
Dr. Akif Akbulut /Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 
Türkiye’de geri ödeme sistemi açısından biyobenzerlerin durumu
 
Uzm.Ecz. S.Tolga Doğru/SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı                         
 
Tartışma
 
16.00-16.15     ARA
 
16.15-17.15     PANEL     
 
Oturum Başkanları: 
 
Prof.Dr. İrfan Şencan/Sağlık Bakanlığı  Müsteşar Yardımcısı
 
Prof.Dr. Mehmet Öztürk/ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
Türkiye’de  Biyoteknolojik ve biyobenzer ürün geliştirme ve üretimine yönelik devlet politikaları        
 
TÜBİTAK çağrıları 
 
Konuşmacı belirlenecek/TÜBİTAK
 
Sanayi Bakanlığı teşvikleri
 
Mehmet Madencan/Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Politika ve Strateji Daire Başkanı
 
Ahmet Oğuz Sarıca /Kalkınma Bakanlığı Daire Başkanı V. 
 
Biyobenzer ilaçların geliştirilmesinde üniversite-sanayi işbirliği             
 
Prof.Dr. Mehmet Öztürk/Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 
Tartışma
 
17.15-18.00     PANEL
 
Türkiye’de Biyolojik/Biyoteknolojik ve Biyobenzer Ürün Pazarı, Bugün ve Gelecek Öngörüsü, Yatırımlar
 
Oturum Başkanları:
 
Prof.Dr. İsmail Balık/İBGAİD Başkanı
 
Dr. Turgut Tokgöz/ İEİS Genel Sekreteri
 
Biyobenzer Ürünlerin Lokal Geliştirilmesi ve Üretimine Yönelik Mevcut Kapasite /Durum                                                                        
 
Dr. Devrim Satık /AİFD Biyoteknolojik ürünler ve Biyobenzerleri Başkanı /Sanofi)
 
İrem Yenice/ İEİS –Sanovel İlaç Sanayi
 
Cem Koçak /TISD –Koçak Farma
 
Dr. Liz Pollitt /Yatırımcı Biyobenzer Firmaları-Kore 
 
Tuygan Göker/TRPharm Yönetim Kurulu Başkanı
 
Dr. Hale Hamedifar/İRAN-Abdiibrahim İlaç
 
18.00-18.15     GENEL DEĞERLENDİRME 
 
Prof.Dr. İsmail Balık /İBGAİD Başkanı
 
Prof.Dr. Nevin Çelebi /Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi