Haberler

Ankara Romatoloji Grubu Aylık Toplantısı, 22 Ekim 2015, Crowne Plaza Otel, Ankara

22.10.2015

PROGRAM
Saat Konu Konuşmacı

18:45-19:00

Çay ve Kahve

19:00-19:45

Nörooftalmoloji& Romatoloji

Öğr. Gör. Dr. Kadriye Erkan

Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

19:45-20:30

Olgu sunumları

20:30-21:30

Akşam yemeği

 

Ömer Karadağ & Ayhan Dinç
 
İletişim:
Hacettepe ÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı