Haberler

Kişisel Sağlık Verilerine Mesleki Yaklaşımlar Çalıştayı, Tarih ve Saat: 27 Ekim 2013, Pazar, 09.30 Yer: İstanbul Tabip Odası

27.10.2013

Toplantı Programı:
 
Amaç; 
Ülkemiz sağlık sisteminin “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında kapitalist bir sektör haline getirilme işlemlerinin sonucu olarak “kişilerin sağlık verileri” gerekli hukuksal düzenlemeler yapılmadan ve temel insan hakları ve kişilik hakları gözetilmeksizin toplanmaktadır. Toplanan kişisel sağlık verileri güvenli olmayan koşularda saklanmakta, ulusal ve uluslararası hukuk, etik değerler yok sayılarak, metalaştırılarak diğer kurum ve kişilerce paylaşılmaktadır.
 
Bu durum kişisel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırırken mesleki etik değerleri de yok etmekte, yurttaşlarımızın topluca ve bireysel olarak güvenli, nitelikli sağlık hizmeti almasını engellemekte, bunun yanında toplumsal ve ailevi sorunlara da yol açmaktadır. 
 
Olumsuzluklar henüz yoğun olarak yaşanmıyor olsa da kişisel sağlık verilerinin yasa ve amaç dışı paylaşımı sağlık alanında birçok haksızlığa ve çatışmaya yol açma potansiyeline sahiptir.
 
Çalıştay kapsamında sorun her açıdan değerlendirilerek çözüm ve mücadele süreçlerinin belirlenmesine çalışılacaktır.
 
Kurumlar; 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ