Haberler

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!!!

20.07.2018

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın,  17 Temmuz Salı günü bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Bir süre yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalan meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz.
 
Tüm çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice başka saldırılar ile gelinen noktada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştü. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline geldi. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit etmekte, öte yandan sağlık hizmetini aksatmakta ve engellemektedir. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir!
 
Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Türk Ceza Kanunu’na aşağıdaki maddenin eklenmesini önermektedir:
 
“Kamunun Sağlığına karşı suçlar:
 
Sağlık hizmetini Engelleme:
 
(1)   Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
(2)   Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.”
 
Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin kamuoyunun dikkatlerine sunuyoruz.
 
Saygılarımızla.
 
TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Üyesi Uzmanlık Dernekleri
Adli Tıp Uzmanları Derneği
 
Akademik Geriatri Derneği 
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği 
Çocuk Nefroloji Derneği
Çocuk Romatoloji Derneği
Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrosis Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
Endokrin Cerrahisi Derneği
Endokrinolojide Diyalog Derneği
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Gelişimsel Pediatri Derneği
Geriatri ve Gerontoloji Derneği 
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 
Havacılık Tıbbi Derneği 
Hemaferezis Derneği 
İşyeri Hekimleri Derneği
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği 
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
Palyatif Bakım Derneği 
Patoloji Dernekleri Federasyonu 
Pediatrik Üroloji Derneği 
Pratisyen Hekimlik Derneği 
Rejyonel Anestezi Derneği 
Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği 
Tıbbi Genetik Derneği 
Tıbbi Ultrasonografi Derneği
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği 
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği 
Türk Algoloji Derneği 
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği 
Türk Androloji Derneği 
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
Türk Biyokimya Derneği 
Türk Cerrahi Derneği
Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği 
Türk Dermatoloji Derneği 
Türk Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Derneği
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği 
Türk Farmakoloji Derneği 
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
Türk Gastroenteroloji Derneği 
Türk Geriatri Derneği 
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 
Türk Hematoloji Derneği 
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 
Türk İmmünoloji Derneği 
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 
Türk Kaplıca ve Tıbbi Balneoloji Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği 
Türk Klinik Biyokimya Derneği 
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 
Türk Manyetik Rezonans Derneği 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 
Türk Nefroloji Derneği 
Türk Neonatoloji Derneği 
Türk Nöroloji Derneği 
Türk Nöroradyoloji Derneği 
Türk Nöroşirürji Derneği 
Türk Oftalmoloji Derneği 
Türk Omurga Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği 
Türk Pediatri Kurumu Derneği 
Türk Pediatrik Hematoloji Derneği 
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 
Türk Perinatoloji Derneği 
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği 
Türk Radyoloji Derneği 
Türk Rinoloji Derneği 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 
Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği 
Türk Toraks Derneği 
Türk Üroloji Derneği 
Türk Yoğun Bakım Derneği 
Türkiye Acil Tıp Derneği 
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 
Türkiye Biyoetik Derneği 
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu 
Türkiye Milli Pediatri Derneği 
Türkiye Nükleer Tıp Derneği 
Türkiye Parazitoloji Derneği 
Türkiye Psikiyatri Derneği 
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 
Türkiye Romatoloji Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 
Türkiye Spor Hekimleri Derneği 
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği 
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği 
Uluslararası Yeni Ürologlar Derneği
Ürolojik Cerrahi Derneği