Romatolog Kimdir?

Romatoloji Uzmanı (Romatolog) Kimdir ?

 

Romatolog; romatolojik hastalıklar adı verilen çok sayıda hastalığın tanısını koymak ve tedavisini düzenlemek için eğitim almış uzmanlardır.

 

Ülkemizde romatoloji uzmanlık eğitimi nasıldır ?

 

Ülkemizde romatoloji uzmanı olmak için; 6 yıl süren tıp eğitiminden sonra 4 yıl süreyle iç hastalıkları uzmanlığı eğitimi, sonrasında da 3 yıl süreyle romatoloji uzmanlığı eğitimi alınması gereklidir. Yani kesintisiz yapıldığında en az 13 yıl süren bir eğitimden sonra romatoloji uzmanı olunmaktadır. Ülkemizde hem erişkin, hem de çocuk hastalıkları için ayrı ayrı romatoloji uzmanlık eğitimi verilmektedir.

 

Romatologlar hangi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilidirler ?

 

En sık görülen romatizmal hastalıkların adı ile belirtilecek olursa; Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması, behçet hastalığı, ailevi akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozus (SLE), gut, skleroderma, çocukluk çağında başlayan romatizmal hastalıklar, sjögren sendromu gibi daha bir çok romatizmal hastalığın tanı ve tedavisi romatologlar tarafından yapılmaktadır. Bu hastalıklar vücudun sadece belirli bölgelerini değil, bir çok farklı organı tutabilen sistemik hastalıklardır. Bu nedenle romatologlar, bu hastalıkların tedavi ve takiplerinin yönetimi konusunda uzmanlaşmış kimselerdir.

 

Romatizmal hastalıkların erken tanısı neden önemlidir ?

 

Erken dönemde tanısı konmuş ve uygun bir şekilde tedavi edilmiş bir çok romatizmal hastalığın ilerlemesini geciktirmek hatta önleyebilmek mümkün olabilmektedir. Romatizmal hastalıkların başlangıcında doğru tanı konması ve uygun tedavi başlanması önemlidir. Başlangıçta yapılan uygun tedavi hastanın sonraki yaşamı için çok önemlidir. Erken tanı ve uygun tedavi ile sakatlık gelişimini, çalışma ile ilgili kısıtlılıkları, hastalığa bağlı tıbbi ve ekonomik maliyetleri azaltmak mümkün olabilmektedir.

 

Romatizmal hastalıkların takibi neden önemlidir ?

 

Romatologların temel hedefi romatolojik hastalıkların tanısını erken koymak, takiplerini düzenli bir şekilde yapmaktır. Romatizmal hastalıkların bir çoğu kronik (süregen) hastalıklardır. Bu nedenle belirli aralıklarla takipleri gereklidir. Takipler sırasında hem hastalığın seyri, hem de verilen tedavinin etkinliği değerlendirilir. Takipte hastanın tedavisinde yapılacak değişikliklerin yanısıra tedavi ile ilişkili bir yan etki olup olmadığı da kontrol edilmektedir.

 

Ülkemizde yeterli romatolog var mıdır ?

 

2019 yılı itibariyle iç hastalıkları uzmanlığı ihtisasının üzerine romatoloji uzmanlık ihtisası yapmış olan 230 civarında uzman romatolog vardır. Bu sayı ülkemizdeki romatizmal hastalıkların sıklığı ve romatizma hastalarının sayısı göz önüne alındığında son derece yetersizdir. Hastalarımız kendilerine en yakın romatoloji kliniği için web sayfamızdaki "Romatoloji Klinikleri" sayfasından bilgi alabilirler.